Kommunal vuxenutbildning

Arbetsmarknadstjänster via arbetsförmedlingen

Omställning
inom TSL

Företagsutbildningar och tjänster

Internationella samarbeten

Våra kontor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Här hittar du besöksadressen till samtliga våra kontor – från Kiruna i norr till Malmö i söder.

Klicka på det län du bor, välj sedan stad för att se nyheter från ditt lokala Miroikontor och vilka kurser vi kan erbjuda dig.

Klicka här för att välja ort