MODERNA SPRÅK: FRANSKA

Inom ämnet Moderna språk erbjuder Miroi kurser i spanska, tyska, franska och italienska. Kunskaper i flera språk ökar möjligheterna att ingå i sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv. Kunskaper i moderna språk kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Ämnets syfte enligt skolverket

Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och omvärldskunskaper samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. Eleverna ska ges möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och meningsfulla sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innefattar dels reception, som innebär att förstå talat och skrivet målspråk, dels produktion och interaktion, som innebär att formulera sig och samspela med andra i tal och skrift samt att anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla språklig säkerhet samt förmåga att uttrycka sig med variation och komplexitet. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att använda olika strategier för att stödja kommunikationen och för att lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där språket används. Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på språk och kultur samt ge dem möjlighet att utveckla flerspråkighet där kunskaper i olika språk samverkar och stödjer varandra. Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar språklig medvetenhet och kunskaper om hur man lär sig språk i och utanför undervisningen.

Undervisningen ska i allt väsentligt bedrivas på målspråket. I undervisningen ska eleverna få möta talat och skrivet språk av olika slag samt få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter och kunskaper. Eleverna ska få interagera i tal och skrift samt producera talat språk och olika texter, på egen hand och tillsammans med andra, och med stöd av olika hjälpmedel och medier. Undervisningen ska dra nytta av omvärlden som en resurs för kontakter, information och lärande samt bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur man söker, värderar, väljer och tillägnar sig innehåll från olika källor för information, kunskaper och upplevelser.

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Förståelse av målspråket i tal och skrift samt förmåga att tolka innehållet.
  2. Förmåga att formulera sig och kommunicera på målspråket i tal och skrift.
  3. Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang.
  4. Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer.
  5. Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.

För att läsa kurser inom Moderna språk behövs inga förkunskaper i målspråket. Du kan läsa från nybörjarnivå steg 1 upp till steg 7. Från och med steg 3 kan du få meritpoäng. Moderna språk kan ge maximalt 1,5 poäng i meritvärde.

I tabellen nedan kan du se vilken nivå de olika stegen motsvarar i jämförelse med den europeiska språkskalan (Common European Framework of Reference for Languages CEFR).

VAR ERBJUDER MIROI DEN HÄR KURSEN?

Gymnasiearbete – Vård

Mer information

MODFRA01

Kursfakta

Kursnamn:Moderna språk 1 Franska
Kurskod:MODFRA01
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Förutsättningar

Litteratur

Génial 1 (andra upplagan)- Allt i ett bok. Sanner M-L, Wennberg L. Förlag: Natur & Kultur.
ISBN13: 9789127414976

Génial 1 (andra upplagan) Elev-cd. (mp3). Sanner M-L, Wennberg L.
Förlag: Natur & Kultur.
ISBN13: 9789127429017
Direkt till CD-skivan

MODFRA02

Kursfakta

Kursnamn:Moderna språk 2 Franska
Kurskod:MODFRA02
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Förutsättningar

Litteratur

Génial 2 (andra upplagan) – Allt i ett bok. Sanner M-L, Wennberg L.
Förlag: Natur & Kultur.
ISBN13: 9789127414983

Génial 2 (andra upplagan) – Elevinspelningar enanvändarlicens (Nedladdningsbar MP3). Sanner M-L, Wennberg L.
Förlag: Natur & Kultur.
ISBN13: 9789127420663

Direkt till CD-skivan

MODFRA03

Kursfakta

Kursnamn:Moderna språk 3 Franska
Kurskod:MODFRA03
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Moderna språk 3, bygger på kursen moderna språk 2 eller moderna språk inom ramen för språkval i grundskolan.

Förutsättningar

Litteratur

Génial 3 – Allt i ett bok (Andra upplagan). Sanner M-L.
Förlag: Natur & Kultur.
ISBN13: 9789127414990

Génial 3 elevinspelningar (andra upplagan). (mp3). Sanner M-L, Wennberg L.
Förlag: Natur & Kultur.
ISBN13: 9789127428997
Direkt till CD-skivan

MODFRA04

Kursfakta

Kursnamn:Moderna språk 4 Franska
Kurskod:MODFRA04
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Moderna språk 4, bygger på kursen moderna språk 3.

Förutsättningar

Litteratur

Génial 4 -Allt i ett bok (2:a uppl). Sanner M-L, Wennberg L.
Förlag: Natur & Kultur.
ISBN13: 9789127415003

Génial 4 elevinspelningar enanvändarlicens. (Nedladdningsbar MP3).
Sanner M-L, Wennberg L.
Förlag: Natur & Kultur.
ISBN13: 9789127420588
Direkt till CD-skivan

MODFRA05

Kursfakta

Kursnamn:Moderna språk 5 Franska
Kurskod:MODFRA05
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Moderna språk 5 franska bygger på kursen moderna språk 4 franska.

Förutsättningar

Litteratur

Escalade Civilisation. Jonchère N.
Förlag: Liber AB.
ISBN13: 9789147078691

Escalade Littéraire. Sandberg E.
Förlag: Liber AB.
ISBN13: 9789147078080

Valfri litteratur:

Bonniers franska grammatik. Wall K.
Förlag: Sanoma utbildning.
ISBN10: 52306703

MODFRA06

Kursfakta

Kursnamn:Moderna språk 6 Franska
Kurskod:MODFRA06
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Moderna språk 6, bygger på kursen moderna språk 5.

Förutsättningar

Litteratur

Escalade Civilisation
av Nicolas Jonchère
HÄFTAD, 2006, Svenska, ISBN 9789147078691
Direktlänk

Escalade Littéraire
av Ewa Sandberg
HÄFTAD, 2006, Svenska, ISBN 9789147078080
Direktlänk