MiROi AB i konkurs
24 oktober 2018

Exlearn Education har tagit över Miroi's utbildningar.

WWW.EXLEARNEDU.SE

Elever och kunder hänvisas till Exlearn Educations hemsida. Där hittar du kontaktuppgifter och loggar in som vanligt till Exlearn överst till höger.