Att läsa på distans

Miroi e-Learning är ett studieupplägg som gör det möjligt för dig att läsa vuxenutbildning varifrån du vill i landet. Som elev på Miroi e-Learning har du inte bara har tillgång till en lärare utan ett helt lärarlag som arbetar heltid med distansundervisning per telefon, e-post, Adobe Connect eller Skype. Det innebär i praktiken att du kan få hjälp hela arbetsdagen, alla dagar i veckan (förutom vissa storhelger). Kursstarterna är dessutom löpande under hela året vilket ger dig frihet att börja när det passar dig.

STORT UTBUD
Det finns över 250 kurser för dig att söka inom Miroi e-Learning. Beroende på hur ditt vardagsschema ser ut, kan du välja att studera på hel-, halvfart eller 25 procent. Samtliga kurser är nationella, högskoleförberedande och studiemedelsberättigande. Kom ihåg att utbudet ibland kan skilja sig från kommun till kommun.

PERSONLIG KONTAKT MED LÄRARE OCH KURSARE
Du når dina lärare per telefon och e-post under hela arbetsveckan. Vi är noga med att du alltid ska bli bemött som en individ, inte som ”en i mängden”. Denna tumregel beskriver många som den största fördelen med att studera på Miroi e-Learning. Vår lärplattform Exlearn gör det dessutom möjligt för dig att utföra uppgifter i grupp med andra som läser på distans. Via online-klassrummet blir du bekant med kursare och kan enkelt knyta nya kontakter.

DU KAN FÖRBEREDA DIG I TID
Du får allt studiematerial inklusive kursinformation och Individuell studieplan, mejlat till dig i god tid före kursstart. Via Mirois webbplats kan du klicka dig fram till din kurs/kurser och förbereda dig ytterligare inför studierna genom att ta del av upplägg och information.

LÖPANDE INTAG
Du kan skriva in dig på någon av våra kurser och börja när du vill, vi har löpande intag året om. Du inleder alltid en Miroi Distans-kurs på en måndag. Studieanvisningar samt detaljerad information om veckans kursinnehåll, hittar du på webbplatsen. Mirois webbplats är skapad för att underlätta så mycket som möjligt för dig som elev.

VEM KAN LÄSA VUXENUTBILDNING?
Vuxenutbildning kan antingen ske på grundläggande eller gymnasial nivå. Grundläggande vuxenutbildning ger dig grundskolekompetens och riktar sig till dig som: är vuxen (rätten börjar gälla från och med 1 juli det år man fyller 20 år), saknar de kunskaper som barn och ungdomar får i grundskolan samt är folkbokförd i en kommun. Man kan studera i en annan kommun än sin egen om man vill det. Behörig till gymnasial vuxenutbildning är varje kommuninvånare som är bosatt i landet och i övrigt uppfyller föreskrivna villkor: från och med andra kalenderhalvåret det år han fyller 20 år eller när han slutfört utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning i gymnasieskolan (Skollagen, 11 kap 19 §). För varje kurs måste man: sakna eller ha brister i de kunskaper som kursen ska ge ha förutsättningar att följa kursen. (Förordning om kommunal vuxenutbildning, 3 kap)

Välj oss på Miroi för din Stöd och Matchning – STOM!

Visste du att under första halvåret så har vi på Miroi fått ut en person var 20:e minut i jobb eller studier!

Vi kommer ha ett ännu intensivare jobbfokus. Du får träffa rekryterare, besöka potentiella arbetsgivare, högskolor och yrkesskolor. Självklart kan du även få aktiv jobbmatchning från dag 1 – helt utifrån dina behov!

– Från dag ett: Du bestämmer tillsammans med din personliga coach de aktiviteter som tar dig till jobben. Här ingår bland annat företagsbesök och aktiv jobbmatchning

– Du har alltid stöd av våra erfarna studie- och yrkesvägledare som delar med sig av sina kunskaper, kontaktnät och yrkeserfarenheter.

– Vi öppnar upp våra nätverk och kontakter, fyllda med arbetsgivare och företag – I vår företagsbank så har vi har inte mindre än 4 000 arbetsgivare inom 25 olika branscher.”

Och … Om du vill så kan vi även utrusta dig med ett antal verktyg som du kan behöva längs vägen, till exempel att skapa CV, hur du söker och finner de dolda jobben eller träna på anställningsintervju. Du kan såklart även gå kortare utbildningar, till exempel grundläggande datakurser och mycket mer.

För dig som inte är så bra på svenska så sker alla aktiviteterna helt eller delvis på ditt modersmål eller ett annat språk som du förstår.

För att veta mer om Stöd och Matchningstjänsten, tala med din handläggare på Arbetsförmedlingen. Om du har frågor om Mirois Stöd och Matchningstjänster så kan du kontakta oss på telefon 0771-561 561.