Sammanställning av senaste deltagarenkät

Miroi senaste deltagarenkät, som drygt 1200 har svarat på, visar att våra deltagare är mycket nöjda med Mirois personal och tjänster.

Ett stort tack till alla deltagare som även visar ett stort engagemang i de tjänster som dom deltar i då ni har gett mycket bra kommentarer och återkoppling vilket vi uppskattar och är mycket tacksamma för att ni gjort.

Nedan följer en sammanställning av de 19 frågorna uppdelat på alla och sedan för respektive tjänst och utbildning.

Alla utbildningar och tjänster

Administrationsutbildningen

Arbetsplatsförlagd arbetsmarknadsutbildning

Försäljning och kundservice

Grundläggande moduler

Introduktion till arbete

Lokalvård

Serviceutbildning med fördjupning

Starta eget

Stöd och matchning

Teknikerutbildning

Validering vård och omsorg

Vård och omsorg

Yrkessvenska SFI

Vill du ta del av hela enkäten - Skicka mail till oss