Arbetsförmedlingens nationella granskning

Arbetsförmedlingen har nyligen genomfört en nationell granskning av Mirois verksamhet och kommit fram till slutsatser som inte överensstämmer med Mirois uppfattning.

Granskningen har lett till att arbetsförmedlingen häver vissa avtal vilket Miroi kommer vidta åtgärder mot då vi anser agerandet helt felaktigt.

Miroi har under granskningsperioden genomfört drygt 1200 deltagarenkäter (webbaserad och anonym) kring upplevelsen av Miroi, vår personal och avtal. Sammanställningen av enkäterna visar att deltagarna är mycket nöjda.

Nedan kommer ett utdrag från undersökningen rörande de avtal arbetsförmedlingen valt att häva.

Alla utbildningar och tjänster

Arbetsmarknadsutbildning inom administration

Lokalvårdsutbildning

Serviceutbildning med fördjupning

Stöd och matchning

Har du frågor eller vill ha mer underlag från enkäten?