Alla kan hitta ett jobb – Vi hjälper dig att göra det snabbare.

Att söka arbete är både enkelt och svårt. Enkelt därför att de flesta förstår hur de ska göra. Svårt därför att det inte alltid räcker att göra rätt. Framgångsrikt jobbsökande handlar ofta om att ha ett bra kontaktnät och att ha rätt stöd i processen. En sak vet vi: Ensam är inte stark när du söker jobb; med support går det lättare. Och med bra matchning går det snabbare att få jobbet.

Miroi hjälper dig med detta.

Prata med din handläggare på arbetsförmedlingen och säg att du vill börja hos Miroi!

Ta hjälp av en jobbcoach – Coach Peter berättar varför!

Träffa Jonas och Christos som berättar hur dom tillsammans med Peter fixade jobbet