Tony Timmerbäck ny operativ chef i Miroi AB

Styrelsen i Miroi har utsett Tony Timmerbäck till ny operativ chef i Miroi från och med den 25 augusti 2016. Tony har tjänstgjort i Miroi sedan 2010, bland annat som marknadsområdeschef och regionchef i region syd.

Tony är en rutinerad ledare med gedigen erfarenhet av arbetsmarknads- och utbildningsfrågor.

Han har tidigare, bland mycket annat, arbetat på Arbetsförmedlingen samt drivit eget företag inom servicenäringen. I sin nya roll som operativ chef vid Miroi, med huvudansvar för den operativa verksamheten i Miroi, kommer Tony bland annat att arbeta för att ytterligare utveckla Mirois kontinuerliga arbete med verksamhetsförbättringar samt fokusera på att, till vinning för kunder och andra intressenter, ta tillvara på de erfarenheter som de anställda, Mirois viktigaste resurs, besitter.

/Styrelsen i Miroi AB