Arbetsförmedlingen startar nu upp FAM (Flexibla anpassningsmoduler) igen som kommer pågå tom maj 2017 i väntan på nya upphandlingen.

Ett stöd anpassat för dig!

Flexibla anpassningsmoduler (också kallat FAM) är ett samlingsnamn för de olika stödinsatser som Arbetsförmedlingen erbjuder dig som är inskriven på något av förmedlingens program och som har en funktionsnedsättning.

Stödet kan alltså se väldigt olika ut beroende på vilket behov som just du har. Det kan röra sig om stöd i undervisning, tekniska hjälpmedel eller anpassade läromedel.

Målet är att ge alla, oavsett förutsättningar, möjlighet att kunna följa Arbetsförmedlingens program och kunna närma sig arbetsmarknaden.

Vill du veta mer om Flexibla anpassningsmoduler? Tala med din handläggare på Arbetsförmedlingen eller kontakta oss på Miroi.

Miroi erbjuder tjänsten på 19 orter – Läs mer här vilka det är…