Miroi kvalitetssäkrar Stöd och Matchning

Som ett led i vårt systematiska kvalitetsarbete kvalitetssäkrar nu Miroi alla handledare som jobbar inom arbetsförmedlingens tjänst Stöd och Matchning för att du som arbetssökande ska känna att du får en bra och kvalitativ hjälp när du väljer Miroi.

Detta gör vi genom en central internutbildning där våra handledare går igenom avtal, förfrågningsunderlag och filmer där anbud och processägare går igenom hur vi ska jobba i tjänsten för att säkerställa att vi levererar den tjänst med den kvalitet som arbetsförmedlingen kräver.

Senast 20 januari kommer samtliga handledare vara kvalitetssäkrade!

Läs mer om tjänsten Stöd och matchning…