Skulle du välja att bygga ett hus ovanpå en ofullbordad grund? Självklart inte. Varför pressar vi då elever genom utbildning när de inte alltid har förstått grunderna? Ja, det är komplicerat, men men utbildaren Sal Khan delar med sig av sin plan för att göra kämpande elever till forskare genom att hjälpa dem att behärska begrepp i sin egen takt.