Miroi utvärderar suggestopedi tillsammans med ESF och Arbetsförmedlingen

I projektet på Arbetsförmedlingens vårdutbildning i Nässjö används suggestopedi som metod för undervisningen i svenska språket. Mirois lärare har utbildats i suggestopedi inom ramen för projektet.