Individanpassning inom vuxenutbildningen

Många slår fast vikten av individualisering. Begreppet användes flitigt på 1990-talet när de åldersblandade klasserna i grundskolan var många. Med de heterogena klasserna kom eget arbete där eleverna skulle ”söka kunskap” och ”forska”. Individualiseringen betydde då att eleverna arbetade var för sig och alla arbetade med olika saker. Arbetet var fritt både i tid och rum och eleverna lämnades i stor utsträckning ensamma med sin inlärning. Den modellen har sedan kritiserats av forskare, bl a för att den lärande diskussionen med läraren minimerades och för att elever utan egen drivkraft eller stöd hemifrån ofta misslyckades.

Klicka här och läs mer…

För er som är intresserade av detta tycker jag ni även ska läsa Monika Vinterek rapport. Det står om henne i artikeln ovan men länken är fel. Monika är filosofie doktor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet och har granskat och ifrågasatt hur begreppet individualisering används i skolan, i styrdokument och allmänt i retoriken kring skolan. Klicka här för att läsa mer…