Digitala betygskataloger

Vi hoppas också att ni, precis som vi, är nöjda med våra nya digitala betygskataloger. De spar både på miljön och på arbete dessutom får eleverna sina betyg snabbare. Vi har dock märkt att alla inte fått sina betygskataloger; vi kommer gå ut med information om vilka det här gäller och skicka era betygskataloger igen. Ni det berör har fått eller kommer få mail om detta.

Hoppas ni får en fortsatt bra sommar!

// Miroi

Lösning på lärarbristen inom vårdämnen

Vi skickade tidigare ut information om att vi hade personalbrist inom vårdämnena på grund av plötslig sjukdom. Vi har åtgärdat detta men eftersom det fortfarande ligger en del rättningar så kommer det ta lite tid innan vi har arbetat ikapp. Vi kommer vara i fas med rättningarna senats början av augusti och vi har även jobbat fram nya rutiner för att undvika att liknande situationer uppstår igen.

// Robin

Nya administratörer

Vi har fått in två nya administratörer som stärker upp gruppen. Tidigare har vår kollega Zlata Rusu arbetat med Nathalie och Malin men har nu gått över till att stötta även övriga administrationsgrupp. Ni som har kontakt med Malin och Nathalie kommer även ha kontakt med våra nya administratörer Julia Nilsson och Fanny Nilsson. De behandlar era ärenden samt elevärenden som kommer in via vux@miroi.se och genom läroplattformen Exlearn.

// VUX administratörerna

Digitala betygskataloger

Den nyhet vi nu informerar om är införandet av digitala betygskataloger, betygsdatabas och digital signering. Främsta anledningen till att vi inför detta är ökad kvalitet, minskade handläggningstider och reducerade fel som kan uppstå när betygskataloger skickas per post. Vi ser även detta som ett steg i vårt arbete att minska miljöpåverkan.

Vad innebär då detta för er?

  • Snabbare handläggningstider innebär att ni och eleverna får sina betygskataloger och betyg snabbare vilket hjälper vid till exempel kompletteringsdatum.
  • Högre kvalitet igenom att det blir mindre manuell hantering eftersom risken för att det uppstår fel i flödet minskas.
  • Den digitala betygsdatabasen möjliggör för er att enkelt göra utdrag och kopior själva.
  • Eftersom betygskatalogerna är färdiga när de anländer till er via e-post behöver ni endast föra in betygen i ert system. Ni kan också givetvis välja att hämta kataloger manuellt om så önskas.

Mer information om detta sker i den löpande dialogen mellan era och våra administratörer.

Vi hoppas att ni kommer uppskatta detta och den förenklade hanteringen som det innebär.

// Mvh Simon

Tillfällig personalbrist inom vårdämnen

Dessvärre har vi just nu personalbrist inom vårdämnen på grund av sjukdomar. Detta gör att det kan dröja innan elever får svar på lärarmail och rättningar. Vi jobbar på att lösa situationen snarast.

//Mvh Robin

Nya medarbetare

Vi har nu två nya medarbetare på Miroi som kommer jobba med Kommunal Vuxenutbildning. Deras introduktion pågår för fullt…