Robin Kahlbom blir rektor på Miroi

Robin jobbar på Mirois huvudkontor i Göteborg som team ledare för alla centrala lärare. För att ytterligare stärka och säkerställa utbildningarnas kvalitet, lärarnas pedagogiska utveckling samt öka servicen till våra kunder så blev en naturlig utveckling att Robin blir rektor med ansvar för alla utbildningar och samtliga lärarresurser, centrala som lokala.

Robins profil på LinkedIn

Vi ställde några snabba frågor till Robin kring hur han ser på utbildning och sin nya roll som rektor.

Vad har du för tidigare bakgrund inom utbildning innan du började på Miroi?

Jag har en ganska varierande bakgrund inom utbildning och under mina nästan tio år som lärare har jag både jobbat inom gymnasieskolan, SFI och vuxenutbildning. Den mest spännande skola jag har jobbat på är kriminalvårdens vuxenutbildning, där jag jobbade i nästan 5 år. Man får se en annan sida av samhället och får en möjlighet att verkligen hjälpa utsatta människor att få nya förutsättningar i sina liv och utvecklas genom utbildning. Det är också där jag för första gången kom i kontakt med distansutbildning, även om man också hade undervisning lokalt. 

Vad var ditt första intryck när du kom till Miroi?

När jag klev in i mitt delade arbetsrum på Miroi fick jag ett varmt välkomnande, man kände att lärarna ville göra sitt bästa och att det fanns en laganda kring eleverna. Det var inga konstigheter med att man samtalade kring elever och inlämningar; sambedömning var ett naturligt inslag i det vardagliga arbetet. Ibland kan lärare vara lite mer försiktiga med att släppa in sina kollegor i sitt klassrum eller sambedöma men så var inte fallet här.

Vilka områden ser du som viktigast för dig att prioritera i din nya roll som rektor?

Framförallt är det viktigt att utveckla våra kurser så att vi har så hög kvalité som möjligt. De skall kännas lättanvända, moderna och ge lärarna en så god inblick i elevens kunskaper som det bara går. Kurserna skall också bidra till att eleverna får möjlighet att utvecklas på bästa sätt. Det är också viktigt att vi utvecklar ett bra samarbete med de kommuner som vi anordnar utbildning åt; att vi tillsammans stöttar eleverna och får dem att nå sina studiemål utifrån deras individuella förutsättningar är A och O.

Hur tror du vuxenutbildningen och utbildning generellt kommer utvecklas framöver?

Jag tror att vi kommer ha större möjligheter än någonsin att ha hög kvalitativ distansutbildning. Jag tror även att det kommer att finnas mer distanselement inom närlärande och redan idag kan man se lärare som använder IKT i närlärande för att expandera klassrummet utanför skolans väggar. Lärarens roll kommer finnas kvar och vara central men klassrum kommer ta olika former och möten med elever kanske inte alltid kommer ske fysiskt.

 

Vi tackar för detta och önskar Robin lycka till i sitt fortsatta arbete.

// Miroi

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Vill du vara med i diskussionen?
Dela gärna med dig av din erfarenhet!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *