Kvalitetssäkring av vår administration

Miroi kommer under de kommande veckorna genomföra en omorganisation när det gäller vår administrationsavdelning vilken kommer vara klart under vecka 46. Syftet är att effektivisera och förbättra kvaliteten för dig som kund. Detta innebär eventuellt att din kontaktperson här på Miroi kan komma ändras vilket du får information om under de kommande veckorna.

Vi har även förstärkt administrationen med Brendon Wray som blir ny ledare för gruppen och även går in som biträdande rektor. Brendon har jobbat på Miroi i flera år som lärare och är väl insatt i vår verksamhet, lärplattform och våra kurser.

Kontaktuppgifter till Brendon
Brendon.Wray@miroi.se | 070-3034314

Digitala prov och utveckling av kurser

Som ni säkert redan märkt jobbar vi successivt med att uppdatera samtliga våra kurser i syfte att ytterligare kvalitetssäkra, förbättra och förbättra elevupplevelse vilket vi hoppas ska öka antalet eleven som uppnår godkänt betyg vid avslutad kurs.

Ett annat steg i detta arbete är införandet av digitala prov vilket vi kommer påbörja nu och planerar vara implementerat innan årsskiftet. Vi ser att digitala prov ökar flexibiliteten för dig som kund att anpassa studier till elevens behov samt även ett steg i vår kvalitetssäkring genom att minska antal steg mellan elev och lärare vid provskrivning. Detta kommer inte påverka de kurser som har nationella prov då dessa kommer utföras som tidigare.