Miroi vinner kommunalt vux-avtal för Distans och Vård i Norrköping

Norrköping har valt Miroi som leverantör av Distans- och Vård-utbildningar vilket innebär att vi ytterligare stärker vår verksamhet i området och fortsätta leverera kvalitativa och prisvärda utbildningar.

Tillfälligt längre ledtider i ekonomiämnen

Kära Kunder!

Vi vill informera om att vi just nu har långa ledtider när det gäller rättning för ekonomiämnen. Detta beror på sjukfrånvaro i lärarkåren. Kurserna har inte varit obemannade utan endast underbemannade. Under morgondagen kommer det att börja en vikarie och vi hoppas att ledtiderna kommer att lösa sig de närmaste veckorna.

// Robin, rektor