Kära kunder!

I och med GDPR kommer vi inte längre kunna använda oss av vanlig mail-kommunikation för att överföra handlingar med personuppgifter. Men ingen oro – vi har redan lösning på detta.

Den metod vi använder oss av redan nu är överföring och kommunikation i ett slutet system, Exlearn, via den kundinloggning ni har. Den vanligaste är vid beställningar av elever men även övriga ärenden där med personuppgifter.

Vi har satt ihop en instruktionsvideo nedan om hur ni ska använda er kundinloggning för att skicka er beställning av elever till oss. I kundinloggningen kan ni även ladda ner excelfilen för beställningar.

Vi kommer i framtiden erbjuda flera GDPR-säkrade lösningar mellan våra administrativa system vilket vi återkommer om inom kort.

Om ni har några frågor kring detta eller er kundinloggning så är tveka inte att kontakta mig.

MVH // Brendon, bitr Rektor

Brendon.Wray@miroi.se | 070-303 43 14