Administrationsutbildning

Vässa din kompetens inom administration.
Bli attraktivare på arbetsmarknaden.

Är du intresserad av att jobba med administration men osäker på om du har rätt kompetens? Behöver du vässa gamla kunskaper eller skaffa nya? Vill du bli attraktivare på arbetsmarknaden? Gå vår utbildning i administration.

Först kartlägger vi dina kunskaper. Sedan anpassar vi utbildningen efter dina förutsättningar och behov. Syftet är att stärka dig. På alla sätt. Oavsett om det handlar om att trimma datorkunskaper eller lära dig administrativa grunder. Efter examen kan du jobba inom en rad yrkesroller som till exempel löneassistent, personaladministratör eller ekonomiassistent.

Miroi har lång erfarenhet inom utbildning. Våra lärare har egen yrkeserfarenhet och det tycker vi är viktigt för att vi ska kunna stötta dig i ditt lärande på bästa sätt. Så att du får mer än bara teoretiska kunskaper.

Hos oss lär du dig det väsentliga inom administration och du väljer själv specialområde. Det ger dig både bredd och spets. Du varvar teori med praktik. En del av utbildningen är förlagd ute hos ett företag. Förutom nyttiga kontakter och erfarenheter ger praktiken dig mycket goda chanser till anställning.

Vill du veta mer om Administrationsutbildningen? Tala med din handläggare på Arbetsförmedlingen eller kontakta Miroi.

Miroi. Vi hjälper dig mot jobb.

VAR ERBJUDER MIROI DEN HÄR KURSEN?