Försäljning och kundservice

Vill du arbeta med försäljning och service som butikssäljare, företagssäljare eller inom kundtjänst och reception?

Utbildningen ger dig yrkesmässig kompetens för att arbeta inom något av dessa branschområden. Du får kunskaper inom försäljning och service samt information om de olika yrkesområdena. Efter grundutbildningen går du vidare inom någon av de tre yrkesinriktningarna:

  • Butikssäljare
  • Kundtjänst och reception
  • Företagssäljare

Innehållet består av såväl teoretiska och praktiska inslag som inriktas mot de olika branschområdena.

Vill du veta mer om försäljning och kundserviceutbildning hos Miroi? Tala med din handläggare på Arbetsförmedlingen eller kontakta Miroi.

Miroi. Vi hjälper dig till jobb.

Var erbjuder Miroi den här kursen?