Gröna näringar

Intresserad av en framtid inom djur och natur?
Studera gröna näringar.

Gröna näringar är namnet på verksamheter inom jord, skog, trädgård och landsbygdsmiljöer. För dig som vill utbilda dig i branschen ser framtiden ljus ut.

Arbetsmarknaden är stor. 240 000 företag verkar idag inom jord- och skogsbruk. De står för hela 5 procent av Sveriges totala sysselsättning. Enbart trädgårdsnäringen har ett rekryteringsbehov på cirka 4500 personer om året.

Du behöver inga förkunskaper för att studera Gröna Näringar hos Miroi. Det räcker med att du har ett intresse. Utbildningen ger dig breda kunskaper om branschen och Miroi hjälper dig att välja specialområde. En stor del av tiden ägnar du dessutom åt praktiskt lärande ute hos företag. Det ger dig mycket goda chanser till jobb.

OLIKA INRIKTNINGAR MED GODA FRAMTIDSUTSIKTER

Djurhållning

Läs mer om djurhållning

Tycker du om att arbeta med djur? Då har Miroi en utbildning inom djurnäring som ger dig både kunskaperna och arbetsgivarkontakterna du behöver.

Under 35 veckor lär vi dig grunderna inom djur och djurhållning och gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. Efter avslutad kurs har du stora möjligheter till arbete.

Du varvar praktiskt arbete med teori. Stora delar av utbildningen tillbringar du på plats ute på ett företag. Det ger dig goda utsikter till anställning när du är färdig med utbildningen.

Miroi hjälper dig också att komma i kontakt med företag som behöver rekrytera. Allt för att du skall ha så stor chans som möjligt att få jobb.

Jordbruk

Läs mer om jordbruk

Inom en snar framtid spår jordbruksnäringen stora pensionsavgångar. Det innebär behov av ny personal. Med rätt kompetens. För dig som vill jobba inom branschen erbjuder Miroi en utbildning som ger dig kunskaperna och arbetsgivarkontakterna du behöver.

Under 35 veckor lär vi dig grunderna inom jordbruk och gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. Efter avslutad kurs har du därför stor chans till arbete.

Du varvar praktiskt arbete med teori. Stora delar av utbildningen tillbringar du på plats ute på ett företag, och just inom jordbruksnäringen är praktiken extra viktig för att få en anställning. Det är vägen in på företagen.

Miroi hjälper dig också att komma i kontakt med företag som behöver rekrytera. Allt för att du skall ha så stor chans som möjligt att få jobb.

Trädgård

Läs mer om trädgård

Trädgårdsnäringen har idag ett mycket stort rekryteringsbehov. På kort och lång sikt. För dig som vill jobba inom trädgård erbjuder Miroi en utbildning som ger dig kunskaperna och arbetsgivarkontakterna du behöver.

Under 35 veckor lär vi dig grunderna inom trädgård och gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. Efter avslutad kurs har du därför stor chans till arbete.

Du lär dig trädgårdsnäringen och varvar praktiskt arbete med teori. Stora delar av utbildningen tillbringar du på plats ute på ett företag. Där övar du upp dina kunskaper och praktiken ger dig mycket goda utsikter till jobb när du är färdig med utbildningen.

Miroi hjälper dig också att komma i kontakt med företag som behöver rekrytera. Allt för att du skall ha så stor chans som möjligt att få jobb.

Skog

Läs mer om skog

Skogsnäringen har ett stort rekryteringsbehov. På kort och lång sikt. För dig som vill jobba inom skog erbjuder Miroi en utbildning som ger dig kunskaperna och arbetsgivarkontakterna du behöver.

Under 35 veckor lär vi dig grunderna inom skog och gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. Efter avslutad kurs har du därför stor chans till arbete.

Du lär dig om de olika yrkena inom skogsnäringen och varvar praktiskt arbete med teori. Stora delar av utbildningen tillbringar du på plats ute på ett företag. Där övar du upp dina praktiska kunskaper, knyter kontakter och få referenser. Naturligtvis har du också ett gyllene tillfälle till anställning efter praktiken.

Miroi hjälper dig också att komma i kontakt med företag som behöver rekrytera. Allt för att du skall ha så stor chans som möjligt att få jobb.

Drönarteknik

Läs mer om drönarteknik

Skog med inriktning drönarteknik

Just nu håller digital teknik på att revolutionera skogsskötseln. Skogsägare kan hemma från sina datorer få reda på vad som händer ute på ägorna. Med hjälp av en drönare med kamera får man direkt reda på hur skogen mår samt konsekvenser av tex en skogsbrand eller storm.

Vill du bli en drönarpilot som kan lagar, regler och flygteknik och lära dig mer om alla regler och krav för att flyga kommersiellt och få hjälp med att erhålla alla tillstånd?

Under utbildningen lär du dig hur man besiktigar och hur man kan mäta hur skörden mår.

VAR ERBJUDER MIROI DEN HÄR KURSEN?