GRUNDLÄGGANDE MODULER

Träna din svenska och förbered dig för den svenska arbetsmarknaden.

Grundläggande moduler är främst till för dig som behöver öka dina kunskaper i svenska språket. Utbildningen passar även dig som saknar grundläggande kunskaper om svenskt arbetsliv, och dig som inte känner att du har tillräcklig studie- eller yrkeslivserfarenhet. Målsättningen är att hjälpa dig vidare i karriären och att stärka dina chanser att ta dig in på den svenska arbetsmarknaden.

Mirois lärare har en bakgrund inom ett flertal områden. Tack vare vår bredd kan vi utöver utbildningens moduler stötta dig med till exempel coachning, studie- och yrkesvägledning och språkstöd.

Vi börjar med att testa dina språkkunskaper och gör därefter en individuell planering med dig utifrån dina förutsättningar. Under utbildningen lär du dig bland annat om svensk arbetsmarknad, oskrivna sociala regler, rättigheter och skyldigheter etc. Du får också grundläggande datorkunskaper, språkträning och avslutar kursen med en språkpraktik ute hos ett företag.

Parallellt med utbildningen får du vägledning för att hitta en realistisk yrkesväg. När du är färdig skriver vi en rekommendation till Arbetsförmedlingen om vilket nästa steg för dig bör vara. Vi har idag många nöjda deltagare som senare kommer tillbaka för att gå någon av våra arbetsmarknadsutbildningar.

Vill du veta mer om Grundläggande Moduler? Tala med din handläggare på Arbetsförmedlingen eller kontakta Miroi.

Miroi. Vi hjälper dig mot arbete.

Var erbjuder Miroi den här kursen?