Introduktion till arbete

Starta om i en takt som passar just dig!

Introduktion till arbete är tjänsten för dig som av olika anledningar behöver stöd med att närma dig arbetsmarknaden och ett mer aktivt liv.

Programmet består av två delar: I den första fokuserar på att återfå din motivation och glöd. Därefter arbetar du med att inventera dig själv, vad du är bra på, vad du vill göra i framtiden och vad du kan göra för att uppnå ett större välbefinnande i livet. Vi hjälper dig också hitta en lämplig arbetsplats att börja på.

Målet med insatsen är att du ska närma dig arbetsmarknaden på just dina villkor. Kanske kan du efter din tid hos oss hitta en utbildning som passar dig, eller rentav hitta ett arbete som du trivs med där du kan jobba efter din arbetsförmåga.

Vill du veta mer om Introduktion till Arbete? Tala med din handläggare på Arbetsförmedlingen eller kontakta oss på Miroi.

Miroi. Vi hjälper dig mot jobb.

Var erbjuder Miroi den här kursen?