Omställning

Snabbaste vägen till nytt jobb!

Att bli uppsagd behöver inte vara en katastrof. Istället kan det innebära en möjlighet att välja vad man faktiskt vill göra. Genom att snabbt komma igång med ditt jobbsökande ökar du chansen att hitta ett nytt jobb.

Vår uppgift är bidra till lyckad en omställning för dig. Med stort engagemang och stark vilja hos våra jobbcoacher kan vi bidra till ett lyckat resultat av ditt jobbsökande.

Våra omställningsprogram innehåller bland annat:

  • en individuell handlingsplan som tas fram just för dig
  • samtal om vad du vill göra i ditt fortsatta yrkesliv
  • stöd av en jobbcoach som följer dig hela vägen
  • metoder för att lyfta fram dina styrkor, förmågor och för att stärka ditt självförtroende

Du hittar mer information på Trygghetsfonden TLS´s hemsid. Klicka här

Läs mer om våra avtal och omställningstjänster här eller tala med ditt fack eller din handläggare på Arbetsförmedlingen. Du kan även kontakta oss på telefon 0771-561 561.

Miroi. Vi hjälper dig mot jobb.

Var erbjuder Miroi den här kursen?

Vi erbjuder hjälp med omställning på samtliga orter vi finns.