Samhällsinformation

Samhällsorientering är en utbildning om det svenska samhället för dig som är ny i Sverige.

Du lär dig viktig information om hur Sverige fungerar. Det gäller praktiskt vardagsliv, utbildning, arbete, bostad, hälsa, sjukvård, barn och familj. Det handlar också mycket om dina rättigheter och skyldigheter samt de gemensamma demokratiska värderingar vi bygger vårt samhälle på.

Utbildningen ges med modersmålsstöd och är på minst 60 timmar.

Du kan söka utbildningen under de 3 första åren i Sverige och om du

  • är nyanländ och har en etableringsplan
  • kommer från ett land utanför EES-området/Schweiz
  • är folkbokförd i en kommun
  • har fått uppehållstillstånd på grund av anknytning
  • har fyllt 18 men inte 65 år och inte går på gymnasieskola

Har du frågor eller vill anmäla dig så kontaktar du din handläggare i din kommun. Om du är osäker på om du har rätt till Samhällsorientering eller inte, ta kontakt med kommunen där du är folkbokförd.

Du kan även kontakta Miroi på telefon 0771-561 561.

Var erbjuder Miroi den här kursen?