Svenska för invandrare

Lär dig svenska med Miroi!

Lär dig tala och skriva svenska och få kunskaper om vad det innebär att leva i Sverige.

Utbildningen syftar till att ge dig som nyanländ i Sverige, grundläggande kunskaper i det svenska språket och vad det innebär att leva i Sverige.

Vi anpassar utbildningen efter din egen livssituation. Beroende på vad du har för mål med utbildningen, tar vi fram en utbildningsplan som följer din målsättning och utgår från dina behov. Utbildningen kan även kombineras med andra utbildningsinsatser och med språkpraktik ute på en arbetsplats.

Med SFI på Miroi kan du bland annat:

  • prova ett yrke samtidigt som du läser SFI
  • få hjälp av coacher som vägleder dig på arbetsmarknaden
  • få hjälp med att hitta andra utbildningar
  • få hjälp med att få betyg från ditt hemland bedömda.

Klicka här för att läsa mer

Kontakta din hemkommun för att ansöka till SFI. Din hemkommun har ansvar för att de personer som har rätt till SFI erbjuds utbildning.

Miroi. Vi hjälper dig till jobb.