Teknikerutbildning

Brinner du för teknik – varför inte göra det till ditt jobb?

I Luleå finns just ni en stor efterfrågan av arbetskraft inom teknikområdet och du har goda chanser att få jobb efteråt.

Utbildningen inleds med en förberedande del där vi sätter upp en individuell utbildningsplan och bestämmer inriktning.

Utbildningen har fyra inriktningar:

  • reperationstekniker
  • lager- och för­råd,
  • fibertekniker och fastighetstekniker

I studi­erna ingår också ett arbetsplatsförlagt lärande på ett företag.

Utbildningen är 10 veckor, och kan anpassas efter dina behov och förutsättningar.

Tala med din handläggare på Arbetsförmed­lingen för mer information om hur du börjar hos oss på Miroi på 0771-561 561.

Miroi. Vi hjälper dig till jobb.

VAR ERBJUDER MIROI DEN HÄR KURSEN?