Validering lokalvård

Validera dina kunskaper inom lokalvård.
Få intyg på din kompetens och öka dina möjligheter att få jobb.

Arbetar du inom lokalvård men saknar formell utbildning? Har du kompetensen som krävs, men inte fått den dokumenterad? Kanske har det hindrat dig i karriären? Kanske så pass mycket att du missat chansen att få en fast anställning? I så fall är du inte ensam. Utbildning och intyg är idag ofta en förutsättning för att få en tillsvidareanställning. Validering hjälper dig vidare.

Validering är en fördjupad genomgång av dina kunskaper inom yrket. Genomgången utförs av behöriga lärare som alla har egen erfarenhet inom lokalvård. Syftet med valideringen är att kartlägga din kompetens för att korta ner din studietid, men även att öka dina chanser till fast anställning.

Du gör teoretiska och praktiska prov. Du svarar på djupintervjuer och får din kompetens kartlagd och dokumenterad genom intyg eller betyg. Vi jämför dina kunskaper med innehållet i vår utbildning inom lokalvård. Om vi bedömer att de är tillräckliga får du betyg i våra kurser.

Intresserad av validering? Tala med din handläggare på Arbetsförmedlingen, eller kontakta oss på Miroi.

Miroi. Vi hjälper dig mot jobb.

* Vi utgår från gällande branschmodell för organisationen Servicebranschens Yrkesnämnd, SRY, – Städ- & servicemodellen

Övergripande beskrivning av valideringsprocessen.

Var erbjuder Miroi den här tjänsten?