Validering vård och omsorg

Validera dina kunskaper inom vård och omsorg.
Få intyg på din kompetens.

Arbetar du inom vård och omsorg men saknar formell utbildning? Har du kompetensen som krävs, men inte fått den dokumenterad? Kanske har det hindrat dig i karriären? Kanske så pass mycket att du missat chansen att få en fast anställning? I så fall är du inte ensam. Utbildning är idag en förutsättning för att få en tillsvidareanställning inom vården. Validering hjälper dig vidare.

Validering är en fördjupad genomgång av dina vårdkunskaper. Genomgången utförs av behöriga lärare som alla har egen erfarenhet inom vårdyrket. Syftet med valideringen är att kartlägga din kompetens för att korta ner din studietid på vård och omsorgsutbildningen, men även att öka dina chanser till fast anställning.

Du gör teoretiska och praktiska prov. Du svarar på djupintervjuer och får din kompetens kartlagd och dokumenterad genom intyg eller betyg. Vi jämför dina kunskaper med innehållet i vår utbildning inom vård och omsorg. Om vi bedömer att de är tillräckliga får du betyg i våra kurser. Rent teoretiskt kan du genom valideringen få betyg för hela vårdutbildningen. Det tillhör inte vanligheterna, men har faktiskt hänt.

Intresserad av validering? Tala med din handläggare på Arbetsförmedlingen, eller kontakta oss på Miroi.

Miroi. Vi hjälper dig mot jobb.

Valideringsprocessen och hur det går till.

Hur det är att jobba inom vården.

VAR ERBJUDER MIROI DEN HÄR KURSEN?