Vård- och omsorgsutbildning

Utbildningen som öppnar dörren till 100 000 nya jobb

Sjukvården behöver anställa 100 000 nya undersköterskor de kommande sju åren*. Och vi har utbildningen som kan göra dig till en av dem.

Pensionsavgångar. Ökat åldrande. Fler patienter. Allt talar för dig som vill utbilda dig inom vård och omsorg. Oavsett var du bor i Sverige. Framtiden tillhör helt enkelt undersköterskorna, och med en undersköterskeexamen från oss får du både grundläggande kunskaper och fördjupning. Bredd och spets.

När du är klar kan du arbeta inom hela arbetsmarknaden: äldrevård, sjukvård, psykiatri eller personlig assistans. Du väljer själv vilket specialområde du vill satsa på.

Alla lärare har behörighet och egen erfarenhet från vårdyrket. Lärandet är flexibelt. Det utgår från dina behov och förutsättningar och du kan kombinera med deltidsarbete eller andra studier.

Har du arbetat i inom vård och omsorg? Eller har du utländsk utbildning? Då kan vi korta ner utbildningen utifrån din kompetens.

Men det är inte allt.

Den främsta poängen med utbildningen är att du får pröva dina kunskaper i en verklig arbetsmiljö. Stora delar av utbildningen är nämligen arbetsplatsförlagd. Och det är en verklig dörröppnare. För att vara ute hos en riktig arbetsgivare, det är snabbaste vägen till jobb.

Vill du veta mer om vård och omsorgsutbildningen? Tala med din handläggare på Arbetsförmedlingen eller kontakta Miroi.

Miroi. Vi hjälper dig till jobb.

* Så möter vi rekryteringsutmaningarna i vården och omsorgen, Sveriges Kommuner och landsting, 2014

VAR ERBJUDER MIROI DEN HÄR KURSEN?