Yrkessvenska

Svenska för ditt nästa jobb!

Yrkessvenska är en specialinriktad språkutbildning för dig som är ny i Sverige och som vill komma in på den svenska arbetsmarknaden.

Du får bland annat träna dig i den svenska som används när man söker jobb, den svenska som används inom ditt yrkesområde, samt vanliga fraser och ord på arbetsplatser.

När du läser yrkessvenska på Miroi så har du möjlighet att:

  • upprätta en individuell studieplan
  • förbättra ditt ordförråd och din förmåga att skriva, läsa och förstå språket inom din planerade yrkesinriktning
  • delvis utföra utbildningen på en arbetsplats
  • delvis samordna utbildningen med dina SFI-studier

Du som saknar en yrkesbakgrund får en grundläggande språkutbildning i svenska för att göra det lättare för dig att komma in på arbetsmarknaden.

Tala med din handläggare på Arbetsförmedlingen för mer information om hur du börjar hos oss på Miroi. Om du har frågor om utbildningen kan du kontakta oss på telefon 0771-561 561.

Miroi. Vi hjälper dig till jobb.

Var erbjuder Miroi den här kursen?