Inlägg av simon

Ny rapport visar att gröna näringar skapar jobb åt nyanlända

Det finns goda möjligheter till arbete för nyanlända i de gröna näringarna. Mer utbildning, samverkan och att myndigheter går före är några vägar framåt. Det visar en rapport som Skogsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Sveriges lantbruksuniversitet presenterar på en hearing den 10 februari. På uppdrag av regeringen har ett pilotprojekt genomförts för att främja anställning av nyanlända […]

Se till att du har en intressant profil på Linkedin och bli kontaktad av en rekryterare

Har du en intressant profil på Linkedin – då kan du bli kontaktad av en rekryterare. Men en majoritet av alla användare sållas automatiskt bort: – Dom har fel innehåll i sina profiler, säger Mats Kullenberg, vd på rekryteringsbyrån Dreamwork. Över 2,5 miljoner svenskar finns på det professionella nätverket Linkedin. Det har blivit en guldgruva […]

Individanpassning inom vuxenutbildningen

Många slår fast vikten av individualisering. Begreppet användes flitigt på 1990-talet när de åldersblandade klasserna i grundskolan var många. Med de heterogena klasserna kom eget arbete där eleverna skulle ”söka kunskap” och ”forska”.

Miroi kvalitetssäkrar Stöd och Matchning

Som ett led i vårt systematiska kvalitetsarbete kvalitetssäkrar nu Miroi alla handledare som jobbar inom arbetsförmedlingens tjänst Stöd och Matchning för att du som arbetssökande ska känna att du får en bra och kvalitativ hjälp när du väljer Miroi. Detta gör vi genom en central internutbildning där våra handledare går igenom avtal, förfrågningsunderlag och filmer […]