Inlägg av simon

Miroi kvalitetssäkrar Stöd och Matchning

Som ett led i vårt systematiska kvalitetsarbete kvalitetssäkrar nu Miroi alla handledare som jobbar inom arbetsförmedlingens tjänst Stöd och Matchning för att du som arbetssökande ska känna att du får en bra och kvalitativ hjälp när du väljer Miroi. Detta gör vi genom en central internutbildning där våra handledare går igenom avtal, förfrågningsunderlag och filmer […]