Inlägg av Simon Sjölund

Robin Kahlbom blir rektor på Miroi

Robin jobbar på Mirois huvudkontor i Göteborg som team ledare för alla centrala lärare. För att ytterligare stärka och säkerställa utbildningarnas kvalitet, lärarnas pedagogiska utveckling samt öka servicen till våra kunder så blev en naturlig utveckling att Robin blir rektor med ansvar för alla utbildningar och samtliga lärarresurser, centrala som lokala. Robins profil på LinkedIn […]

Digitala betygskataloger

Vi hoppas också att ni, precis som vi, är nöjda med våra nya digitala betygskataloger. De spar både på miljön och på arbete dessutom får eleverna sina betyg snabbare. Vi har dock märkt att alla inte fått sina betygskataloger; vi kommer gå ut med information om vilka det här gäller och skicka era betygskataloger igen. […]

Lösning på lärarbristen inom vårdämnen

Vi skickade tidigare ut information om att vi hade personalbrist inom vårdämnena på grund av plötslig sjukdom. Vi har åtgärdat detta men eftersom det fortfarande ligger en del rättningar så kommer det ta lite tid innan vi har arbetat ikapp. Vi kommer vara i fas med rättningarna senats början av augusti och vi har även […]

Nya administratörer

Vi har fått in två nya administratörer som stärker upp gruppen. Tidigare har vår kollega Zlata Rusu arbetat med Nathalie och Malin men har nu gått över till att stötta även övriga administrationsgrupp. Ni som har kontakt med Malin och Nathalie kommer även ha kontakt med våra nya administratörer Julia Nilsson och Fanny Nilsson. De behandlar […]

Digitala betygskataloger

Den nyhet vi nu informerar om är införandet av digitala betygskataloger, betygsdatabas och digital signering. Främsta anledningen till att vi inför detta är ökad kvalitet, minskade handläggningstider och reducerade fel som kan uppstå när betygskataloger skickas per post. Vi ser även detta som ett steg i vårt arbete att minska miljöpåverkan. Vad innebär då detta […]

Ny rapport visar att gröna näringar skapar jobb åt nyanlända

Det finns goda möjligheter till arbete för nyanlända i de gröna näringarna. Mer utbildning, samverkan och att myndigheter går före är några vägar framåt. Det visar en rapport som Skogsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Sveriges lantbruksuniversitet presenterar på en hearing den 10 februari. På uppdrag av regeringen har ett pilotprojekt genomförts för att främja anställning av nyanlända […]