Digitala prov och utveckling av kurser

Som ni säkert redan märkt jobbar vi successivt med att uppdatera samtliga våra kurser i syfte att ytterligare kvalitetssäkra, förbättra och förbättra elevupplevelse vilket vi hoppas ska öka antalet eleven som uppnår godkänt betyg vid avslutad kurs.

Ett annat steg i detta arbete är införandet av digitala prov vilket vi kommer påbörja nu och planerar vara implementerat innan årsskiftet. Vi ser att digitala prov ökar flexibiliteten för dig som kund att anpassa studier till elevens behov samt även ett steg i vår kvalitetssäkring genom att minska antal steg mellan elev och lärare vid provskrivning. Detta kommer inte påverka de kurser som har nationella prov då dessa kommer utföras som tidigare.

Robin Kahlbom blir rektor på Miroi

Robin jobbar på Mirois huvudkontor i Göteborg som team ledare för alla centrala lärare. För att ytterligare stärka och säkerställa utbildningarnas kvalitet, lärarnas pedagogiska utveckling samt öka servicen till våra kunder så blev en naturlig utveckling att Robin blir rektor med ansvar för alla utbildningar och samtliga lärarresurser, centrala som lokala.

Robins profil på LinkedIn

Vi ställde några snabba frågor till Robin kring hur han ser på utbildning och sin nya roll som rektor.

Vad har du för tidigare bakgrund inom utbildning innan du började på Miroi?

Jag har en ganska varierande bakgrund inom utbildning och under mina nästan tio år som lärare har jag både jobbat inom gymnasieskolan, SFI och vuxenutbildning. Den mest spännande skola jag har jobbat på är kriminalvårdens vuxenutbildning, där jag jobbade i nästan 5 år. Man får se en annan sida av samhället och får en möjlighet att verkligen hjälpa utsatta människor att få nya förutsättningar i sina liv och utvecklas genom utbildning. Det är också där jag för första gången kom i kontakt med distansutbildning, även om man också hade undervisning lokalt. 

Vad var ditt första intryck när du kom till Miroi?

När jag klev in i mitt delade arbetsrum på Miroi fick jag ett varmt välkomnande, man kände att lärarna ville göra sitt bästa och att det fanns en laganda kring eleverna. Det var inga konstigheter med att man samtalade kring elever och inlämningar; sambedömning var ett naturligt inslag i det vardagliga arbetet. Ibland kan lärare vara lite mer försiktiga med att släppa in sina kollegor i sitt klassrum eller sambedöma men så var inte fallet här.

Vilka områden ser du som viktigast för dig att prioritera i din nya roll som rektor?

Framförallt är det viktigt att utveckla våra kurser så att vi har så hög kvalité som möjligt. De skall kännas lättanvända, moderna och ge lärarna en så god inblick i elevens kunskaper som det bara går. Kurserna skall också bidra till att eleverna får möjlighet att utvecklas på bästa sätt. Det är också viktigt att vi utvecklar ett bra samarbete med de kommuner som vi anordnar utbildning åt; att vi tillsammans stöttar eleverna och får dem att nå sina studiemål utifrån deras individuella förutsättningar är A och O.

Hur tror du vuxenutbildningen och utbildning generellt kommer utvecklas framöver?

Jag tror att vi kommer ha större möjligheter än någonsin att ha hög kvalitativ distansutbildning. Jag tror även att det kommer att finnas mer distanselement inom närlärande och redan idag kan man se lärare som använder IKT i närlärande för att expandera klassrummet utanför skolans väggar. Lärarens roll kommer finnas kvar och vara central men klassrum kommer ta olika former och möten med elever kanske inte alltid kommer ske fysiskt.

 

Vi tackar för detta och önskar Robin lycka till i sitt fortsatta arbete.

// Miroi

Ny rapport visar att gröna näringar skapar jobb åt nyanlända

Det finns goda möjligheter till arbete för nyanlända i de gröna näringarna. Mer utbildning, samverkan och att myndigheter går före är några vägar framåt. Det visar en rapport som Skogsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Sveriges lantbruksuniversitet presenterar på en hearing den 10 februari.

På uppdrag av regeringen har ett pilotprojekt genomförts för att främja anställning av nyanlända i de gröna näringarna och i naturvården. Hela kedjan från anläggningsboende till egenförsörjning har granskats för att se var det finns utvecklingsmöjligheter som kan underlätta integrationen.

 

Läs mer på Sveriges Lantbruksuniversitets hemsida…

Här hittar du Skogsstyrelsens rapport…

Invigning av Miroi´s SFI lokaler i Borås

Den 30 mars var det stor invigning av Mirois nya fina lokaler i Borås. Här har vi vår SFI undervisning tillsammans med alla våra sköna elever. Det blev tjo och tjim, mycket mat, dans och sång.

Se till att du har en intressant profil på Linkedin och bli kontaktad av en rekryterare

Har du en intressant profil på Linkedin – då kan du bli kontaktad av en rekryterare.

Men en majoritet av alla användare sållas automatiskt bort: – Dom har fel innehåll i sina profiler, säger Mats Kullenberg, vd på rekryteringsbyrån Dreamwork.

Över 2,5 miljoner svenskar finns på det professionella nätverket Linkedin. Det har blivit en guldgruva för rekryterare.

Så blir du en vinnare på Linkedin

Stäng aktivitetsflödet

Innan du börjar uppdatera din sida ska du stänga av ditt aktivitetsflöde. Annars kommer dina följare kunna se i realtid alla ändringar som du gör och det kan sända ut fel budskap, som att du bytt jobb, när du egentligen bara ändrat din jobbeskrivning.

Skriv på svenska

99,9 procent av alla rekryterare som söker efter dig är svenska och söker efter dig på svenska. Trots detta skriver de flesta på engelska. Skippa det. Skriv på svenska i ditt cv och personliga brev, om du vill bli sökmotorsoptimerad.

Använd nyckelord

Till din headline, rubrik, för att underlätta för andra att hitta dig genom sökfunktionen. Skriv vad din roll är, vem du vill hjälpa och stick ut ur mängden.

Anpassa din offentliga profils URL

För att underlätta för andra att hitta dig, exempelvis via google. http://www.linkedin.com/in/dittnamn

Skriv en sammanfattning

Genom att göra det är chansen tio gånger större att folk går in och tittar på din profil. Låt tio procent av innehållet bestå av nyckelord som du vill förknippas med i en sökning. Skriv i jag-form. Exempelivs ”Jag har ett stort intresse av..”

Välj rätt bild

Välj en nytagen, proffsig bild på LinkedIn och ditt CV där man ser hur du ser ut. Ta inte en bild med barnen framför en palm i Thailand eller från en soldränkt uteservering i Italienska alperna med skidglasögon. Och le på bilden.

Sammanfatta dina egenskaper

Det viktiga är vad du har gjort och inte var. Fokusera på vad du gjort och inte på alla företag du jobbat för i ditt cv. Du kan också skippa gamla utbildningar som till exempel den där excelkursen från 1989.

Sammanfatta din roll, viktiga insatser och kunskaper

Undvik att stapla upp det som i ett cv. Berätta vad företaget gör, din roll, något coolt du gjort och dina styrkor. Använd även titeln i löptexten så ökar du sökbarheten för rekryterare och andra intresserade.

Gör din profil mer minnesvärd

Lägg in och länka till bilder och videoklipp som är aktuella för dig och ditt yrke.

Arbeta med referenser

Lista minst tio kärnkompetenser så att andra kan stödja/ bekräfta dina kunskaper. Återgälda tjänsten till andra genom att stödja dem tillbaka. Att du kan Microsoft office-paketet eller svenska förväntas de flesta bemästra. Välj istället något som tillför värde och skapar nyfikenhet.

Tag gärna med förtroendeuppdrag

Men också pro-bono-arbete. Att vara en god samhällsmedborgare är allt viktigare för företag.

Va personlig

Din personlighet måste återspeglas CVt, så var inte rädd att vara dig själv.

Läs hela artikeln här…

Individanpassning inom vuxenutbildningen

Många slår fast vikten av individualisering. Begreppet användes flitigt på 1990-talet när de åldersblandade klasserna i grundskolan var många. Med de heterogena klasserna kom eget arbete där eleverna skulle ”söka kunskap” och ”forska”. Individualiseringen betydde då att eleverna arbetade var för sig och alla arbetade med olika saker. Arbetet var fritt både i tid och rum och eleverna lämnades i stor utsträckning ensamma med sin inlärning. Den modellen har sedan kritiserats av forskare, bl a för att den lärande diskussionen med läraren minimerades och för att elever utan egen drivkraft eller stöd hemifrån ofta misslyckades.

Klicka här och läs mer…

För er som är intresserade av detta tycker jag ni även ska läsa Monika Vinterek rapport. Det står om henne i artikeln ovan men länken är fel. Monika är filosofie doktor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet och har granskat och ifrågasatt hur begreppet individualisering används i skolan, i styrdokument och allmänt i retoriken kring skolan. Klicka här för att läsa mer…