Just nu hög belastning hos våra administratörer

Hej!

Just nu är det hög belastning för våra administratörer, detta på grund av oväntat personalbortfall. Vi plockar in vikarier och nyanställer men detta gör att det kan dröja innan elever får svar på sina mailfrågor och telefonköerna blir längre.

Ni kan även påverkas då ni ringer oss men vi försöker prioritera era samtal. Vid brådskande ärenden får ni gärna vända er till mig direkt.

// Brendon | Brendon.Wray@miroi.se | 070-3034314

Uppdatering gällande ledtider i ekonomikurserna

Här kommer en uppdatering om ledtiderna för ekonomikurserna. Som ni kanske märkt och som vi har informerat om tidigare har vi längre ledtider på rättningar och feedback i ekonomikurser. Vi har nu haft våra vikarier och extra resurser på plats de senaste veckorna och kommer vara i fas de närmaste veckorna.

Om ni har elever som av någon anledning har särskilda behov av att bli prioriterade, de kanske behöver betyg för CSN eller för att komma in på någon utbildning, får ni gärna ta kontakt med administrationen så försöker vi lösa det så att det blir så bra för eleven som möjligt.

// Robin, rektor

Tillfälligt längre ledtider i ekonomiämnen

Kära Kunder!

Vi vill informera om att vi just nu har långa ledtider när det gäller rättning för ekonomiämnen. Detta beror på sjukfrånvaro i lärarkåren. Kurserna har inte varit obemannade utan endast underbemannade. Under morgondagen kommer det att börja en vikarie och vi hoppas att ledtiderna kommer att lösa sig de närmaste veckorna.

// Robin, rektor

Gott nytt år!

Hej!

Vi på Miroi tänkte passa på och önska er alla ett gott nytt år och på samma gång tacka för det året som varit.

Det har hänt en hel del under året inom Mirois vuxenutbildning och vi har utvecklat vår egna lärplattform med ett antal nya och effektivare tjänster såsom digitala betygskataloger.  I december har vi färdigställt utvecklingen av digitala prov och dessa kommer införas successivt fr.o.m januari för alla våra kurser. Detta innebär att vi kommer kunna erbjuda er möjligheten för era elever att göra sina prov från valfri plats. Eleven identifierar sig med hjälp av e-legitimation, loggar in på Exlearn och gör provet.

Det kommer även innebära förbättringar när det gäller de elever som skriver i sal med snabbare handläggningstider och mindre fel då proven skickas direkt till läraren utan att behöva postas eller scannas in.

Det kommer också försvåra för eventuellt fusk då en stor del av provet tar frågor från en databas så att inget prov blir helt likt det andra.

Detta gäller givetvis inte de nationella proven utan bara våra egna prov, omprov och prövningar.

Hälsningar // Robin Kahlbom
Rektor

Kvalitetssäkring av vår administration

Miroi kommer under de kommande veckorna genomföra en omorganisation när det gäller vår administrationsavdelning vilken kommer vara klart under vecka 46. Syftet är att effektivisera och förbättra kvaliteten för dig som kund. Detta innebär eventuellt att din kontaktperson här på Miroi kan komma ändras vilket du får information om under de kommande veckorna.

Vi har även förstärkt administrationen med Brendon Wray som blir ny ledare för gruppen och även går in som biträdande rektor. Brendon har jobbat på Miroi i flera år som lärare och är väl insatt i vår verksamhet, lärplattform och våra kurser.

Kontaktuppgifter till Brendon
Brendon.Wray@miroi.se | 070-3034314

Digitala prov och utveckling av kurser

Som ni säkert redan märkt jobbar vi successivt med att uppdatera samtliga våra kurser i syfte att ytterligare kvalitetssäkra, förbättra och förbättra elevupplevelse vilket vi hoppas ska öka antalet eleven som uppnår godkänt betyg vid avslutad kurs.

Ett annat steg i detta arbete är införandet av digitala prov vilket vi kommer påbörja nu och planerar vara implementerat innan årsskiftet. Vi ser att digitala prov ökar flexibiliteten för dig som kund att anpassa studier till elevens behov samt även ett steg i vår kvalitetssäkring genom att minska antal steg mellan elev och lärare vid provskrivning. Detta kommer inte påverka de kurser som har nationella prov då dessa kommer utföras som tidigare.

Tekniska problem med växeln snart löst

Tyvärr har vi hittat fel i vår växel vilket nu Telia håller på att åtgärda. Detta har fått till följd att flera av eleverna som ringt inte kommit fram utan fått meddelande om våra öppettider trots att vi har haft full bemanning i växeln.

Detta är olyckligt och vi beklagar detta.

Vi har nu noterat att detta fel och Telias tekniker jobbar på lösning och det ska enligt Telia vara löst idag, torsdag 5 oktober.

// Mvh Simon

Robin Kahlbom blir rektor på Miroi

Robin jobbar på Mirois huvudkontor i Göteborg som team ledare för alla centrala lärare. För att ytterligare stärka och säkerställa utbildningarnas kvalitet, lärarnas pedagogiska utveckling samt öka servicen till våra kunder så blev en naturlig utveckling att Robin blir rektor med ansvar för alla utbildningar och samtliga lärarresurser, centrala som lokala.

Robins profil på LinkedIn

Vi ställde några snabba frågor till Robin kring hur han ser på utbildning och sin nya roll som rektor.

Vad har du för tidigare bakgrund inom utbildning innan du började på Miroi?

Jag har en ganska varierande bakgrund inom utbildning och under mina nästan tio år som lärare har jag både jobbat inom gymnasieskolan, SFI och vuxenutbildning. Den mest spännande skola jag har jobbat på är kriminalvårdens vuxenutbildning, där jag jobbade i nästan 5 år. Man får se en annan sida av samhället och får en möjlighet att verkligen hjälpa utsatta människor att få nya förutsättningar i sina liv och utvecklas genom utbildning. Det är också där jag för första gången kom i kontakt med distansutbildning, även om man också hade undervisning lokalt. 

Vad var ditt första intryck när du kom till Miroi?

När jag klev in i mitt delade arbetsrum på Miroi fick jag ett varmt välkomnande, man kände att lärarna ville göra sitt bästa och att det fanns en laganda kring eleverna. Det var inga konstigheter med att man samtalade kring elever och inlämningar; sambedömning var ett naturligt inslag i det vardagliga arbetet. Ibland kan lärare vara lite mer försiktiga med att släppa in sina kollegor i sitt klassrum eller sambedöma men så var inte fallet här.

Vilka områden ser du som viktigast för dig att prioritera i din nya roll som rektor?

Framförallt är det viktigt att utveckla våra kurser så att vi har så hög kvalité som möjligt. De skall kännas lättanvända, moderna och ge lärarna en så god inblick i elevens kunskaper som det bara går. Kurserna skall också bidra till att eleverna får möjlighet att utvecklas på bästa sätt. Det är också viktigt att vi utvecklar ett bra samarbete med de kommuner som vi anordnar utbildning åt; att vi tillsammans stöttar eleverna och får dem att nå sina studiemål utifrån deras individuella förutsättningar är A och O.

Hur tror du vuxenutbildningen och utbildning generellt kommer utvecklas framöver?

Jag tror att vi kommer ha större möjligheter än någonsin att ha hög kvalitativ distansutbildning. Jag tror även att det kommer att finnas mer distanselement inom närlärande och redan idag kan man se lärare som använder IKT i närlärande för att expandera klassrummet utanför skolans väggar. Lärarens roll kommer finnas kvar och vara central men klassrum kommer ta olika former och möten med elever kanske inte alltid kommer ske fysiskt.

 

Vi tackar för detta och önskar Robin lycka till i sitt fortsatta arbete.

// Miroi

Digitala betygskataloger

Vi hoppas också att ni, precis som vi, är nöjda med våra nya digitala betygskataloger. De spar både på miljön och på arbete dessutom får eleverna sina betyg snabbare. Vi har dock märkt att alla inte fått sina betygskataloger; vi kommer gå ut med information om vilka det här gäller och skicka era betygskataloger igen. Ni det berör har fått eller kommer få mail om detta.

Hoppas ni får en fortsatt bra sommar!

// Miroi

Lösning på lärarbristen inom vårdämnen

Vi skickade tidigare ut information om att vi hade personalbrist inom vårdämnena på grund av plötslig sjukdom. Vi har åtgärdat detta men eftersom det fortfarande ligger en del rättningar så kommer det ta lite tid innan vi har arbetat ikapp. Vi kommer vara i fas med rättningarna senats början av augusti och vi har även jobbat fram nya rutiner för att undvika att liknande situationer uppstår igen.

// Robin