Klagomålshantering

Vi uppskattar att du delar med dig av din synpunkter – både positiva och negativa. Det är viktigt för oss i vårt arbeta att utveckla verksamheten.

Vi uppskattar om du även berättar för din handledare, coach, undervisande lärare eller ansvarig chef på plats om vilka synpunkter eller klagomål du vill framföra. Personalen har ansvaret för att uppgifterna förs fram till närmaste chef eller rektor som ansvarar för att klagomålet skyndsamt utreds samt att Du får återkoppling. Om klagomålet rör berörd chef/rektor överförs ärendet direkt till Miroi´s ledningsgrupp som ansvarar för att ärendet utred.

Fyll i formuläret och skicka in dina synpunkter!