Dataskyddsombud

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att

  • samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter
  • kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument
  • informera och ge råd inom organisationen

Dataskyddsombudet ska också

  • ge råd om konsekvensbedömningar
  • vara kontaktperson för Datainspektionen
  • vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen
  • samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner

Om du har frågor kring vår behandling av dina uppgifter är du välkommen att ta kontakt med i första hand din kommunala vuxenutbildning eller arbetsförmedling. Vill du ha ett registerutdrag, rättelse eller radering av dina personuppgifter så ska du kontakta vårt dataskyddsombud genom att fylla i formuläret nedan.

Kontakta vårt dataskyddsombud genom att fylla i formuläret!