Lokalvårdsutbildning på distans med SRY certifiering

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar inom städyrket och som vill ha branschens yrkesbevis på att man städar professionellt med moderna metoder, städprodukter, städredskap, städmaskiner och rengöringsmedel för god städekonomi och miljö.

Kan du redan det som behövs men saknar yrkesbevis? Då kan du snabbt validera din kunskaper. Du över på de teoretiska och praktiska proven och träffar oss där du svarar på djupintervjuer och får din kompetens kartlagd och dokumenterad genom intyg.

Kursupplägg

Motsvarar 6 dagar och består av två delar

 • Distansdel motsvarande 4 dagar
 • Fysisk träff 1-2 dagar för SRY certifiering

Startdatum

Starter sker löpande varje måndag

När du är klar med webbutbildningen bokar du in dig för SRY certifiering på någon av våra testcenter.

Priser

8.200kr per deltagare

På våra öppna kurser är vi minst 5 st. För gruppbokning och/eller utbildning på plats hos er, kontakta oss för offert.

Kursinnehåll

Städningens grunder

Här får du tillräckliga kunskaper inom städningens grunder:

 • Varför en kund köper städning och varför vi utför städning
 • Vikten av att stoppa smitta och hur du kan arbeta efter bra hygienrutiner och hur du skyddar dig själv och andra mot skador och smitta
 • Olika städmetoderna som du använder inom Hemservice och hur du utför dessa på ett ergonomiskt sätt
 • Olika städsystem som man ofta använder på ett modernt städföretag
 • Hur du läser en städinstruktion
 • Skillnaderna i regelmässig städning, periodisk städning samt begreppen behovsstädning och arbetsorder
 • Zinnerska cirkelns funktion

Service och kvalitet

Här går vi igenom kvalitet och service:

 • Begreppen kvalitet och service
 • Bemöta kunden på rätt sätt
 • Hanterar en kund som har klagomål
 • Kunskap i avvikelserapportering
 • Extraservice
 • Serviceavtal med städinstruktion
 • Varför det är viktigt att bara göra det som kunden har köpt

Kemisktekniska produkter

Här går vi igenom olika typer av kemikalier:

 • Gruppera kem efter funktion och efter pH
 • Veta vilka kem som tar bort de olika typerna av smuts
 • Kunskap kring hur du skyddar dig i ditt arbete
 • Veta vilken skyddsutrustning som är lämplig vid olika jobb och olika typer av smitta
 • Ha kunskap om de olika piktogrammen och farosymbolerna
 • Få undervisning om olika doseringshjälpmedel
 • Få kunskap om effekterna om du inte doserar

Golv och inredning

Nu är det dags att gå igenom golv och inredning:

 • Kunna gruppera golven för att lättare kunna sköta dem
 • Ha kunskap om vilka olika medel som skadar de olika golven
 • Kunskap om olika inredningsmaterial
 • Städa dessa utan att orsaka skada

Redskap och maskiner

Inom hemservice får du kunskaper i ämnet redskap och maskiner så att du efter delmomentet ska kunna använda de redskap och maskiner som är vanligen förekommande inom hemservice:

 • Kunna använda de manuella redskapen
 • Kunna använda dammsugaren, tvättmaskinen, diskmaskinen och strykjärnet på rätt sätt
 • Lära dig hur du arbetar ergonomiskt med en dammsugare

För inriktning mot kontorsstädning får du här kunskaper i ämnet ”golvvårdsmaskiner och elsäkerhet” så att du ska kunna använda de maskiner som är vanligast förekommande inom lokalvård:

 • Kunna använda de vanligaste golvvårdsmaskinerna, Kombiskurmaskin, singelskurmaskin, torr- och våtsug, samt polermaskin
 • Elsäkerhet vid maskinhantering

Organisation och ekonomi

Nu är det dags att vi lär oss om företagets organisation och dess ekonomi:

 • Kunna beskriva vilka inkomster samt utgifter ett städföretag har
 • Bidra till en god ekonomi och ökade intäkter på ett bra sätt
 • Du kommer förstå de olika yrkesrollerna som finns i ett städföretag och förstå din egen yrkesroll som lokalvårdare bättre
 • Kunskap om stegen mot ett nytt städavtal och hur en ny kund blir till
 • kunskap om anställningsavtalet samt hur du hanterar nycklar, larm och kunduppgifter

Lärande företag

Här får du kunskaper gällande din egen kompetensutveckling men även arbetsgruppens kompetensutveckling:

 • Kompetensutveckling men även arbetsgruppens kompetensutveckling
 • Kunskaper i lokalvårdarens viktiga egenskaper
 • Hur man får andra att förstå i en lärande situation
 • Kunskaper om hur gruppdynamik och gruppfaser fungerar
 • Lära dig hur all kommunikation kan bli tydligare och effektivare

Ergonomi, friskvård, arbetsmiljö och miljö

Avslutningsvis lär du dig hur viktigt det är med ergonomi, friskvård och den fysiska arbetsmiljön:

 • Ergonomiska arbetsmetoder
 • Varför det är viktigt med en bra arbetsplanering och vilken typ av muskelarbete som är bra för din kropp
 • Kunskaper kring rätt kost, sömn, motion och din hälsa
 • Arbetsmiljöansvaret, arbetsmiljöverket, samt skyddsombudets roll
 • Fysiska och psykiska arbetsmiljöfaktorerna och rutinerna kring skyddsutrustning på arbetsplatsen
 • Kunskaper och regler kring diskriminering och andra kränkningar på arbetsplatsen
 • Regler kring gåvor från kunder
 • Hur vi lokalvårdare kan hjälpa miljön och hur vi arbetar på ett miljövänligt sätt

Intresseanmälan