Om Miroi

Miroi AB är ett svenskt privatägt företag som tillsammans med de egna dotterbolagen inom Pomonabolagen erbjuder tjänster inom vuxen- och arbetsmarknadsutbildning och kvalificerade arbetslivsinriktade tjänster inom matchning, rehabilitering och omställning samt helhetslösningar inom kompetensförsörjning och utbildning.

Miroi finns etablerade med verksamhet på ett 100-tal platser i Sverige och har en centraliserad ledning. Huvudkontoret i Göteborg består i huvudsak av stödfunktioner inom kvalitetsledning, HR, anbud/juridik/avtalsförvaltning, Administration, Support, IT, inköp, ekonomie och pedagogisk/didaktisk utveckling.

Mirois centrala skolenhet i Göteborg, Skolhuset, leds av rektor och är den enhet i företaget varifrån all utvecklingen av innehåll, funktioner och didaktiska verktyg i lärplattformen sker. Skolenheten rymmer även Mirois centraladministration som utgör navet för all utbildningsadministration inom Miroi. Centraladministrationen stöds vid behov av lokalt placerade administrativa resurser om uppdraget så kräver.

Mirois operativa verksamhet är organiserade i 2 geografiska regioner, Norr och Syd, och styrs av regionschefer som bär det övergripande affärs- och kvalitetsansvariga området och har ledningsansvar. Lokala kontor drivs av teamledare som är lokalt platsansvariga, personalansvariga, utbildningsansvariga och samordningsansvariga på verksamhetsorterna på orten.