Om Miroi

Miroi AB är ett svenskt privatägt företag som tillsammans med de egna dotterbolagen inom Pomonabolagen erbjuder tjänster inom vuxen- och arbetsmarknadsutbildning och kvalificerade arbetslivsinriktade tjänster inom matchning, rehabilitering och omställning samt helhetslösningar inom kompetensförsörjning och utbildning.

Miroi finns etablerade med verksamhet på ett 100-tal platser i Sverige och har en starkt decentraliserad ledning. Huvudkontoret i Stockholm består i huvudsak av stödfunktioner inom kvalitetsledning, anbud/juridik/avtalsförvaltning, IT, inköp och ekonomi medan stödfunktioner för personalfrågor är lokaliserade till Skövde, stödfunktioner för pedagogisk/didaktisk utveckling till Göteborg och stödfunktioner för infrastruktur och IT-support är lokaliserade till Luleå.

Mirois operativa verksamhet är organiserade i 13 geografiska affärsområden över hela landet. För varje affärsområde finns en affärsområdeschef som bär det övergripande affärs- och personalansvaret i området och har ledningsansvar för lokalt platsansvariga, utbildningsansvariga och samordningsansvariga på verksamhetsorterna inom affärsområdet.

Mirois centrala skolenhet i Göteborg, Skolhuset, leds av rektor och är den enhet i företaget varifrån all utvecklingen av innehåll, funktioner och didaktiska verktyg i lärplattformen sker. Skolenheten rymmer även Mirois centraladministration som utgör navet för all utbildningsadministration inom Miroi. Centraladministrationen stöds vid behov av lokalt placerade administrativa resurser om uppdraget så kräver.