Älvsjö

Adress

ProActive Center
Götalandsvägen 218
125 44 Älvsjö

Tjänster via arbetsförmedlingen i Älvsjö

Anmälan och mer information

Kontakta din handläggare på din lokala Arbetsförmedling och säg att du vill börja hos Miroi.