Göteborg

Adress

Mölndalsvägen 26, 5 trappor
412 63 Göteborg

Tjänster via arbetsförmedlingen i Göteborg

Anmälan och mer information

Kontakta din handläggare på din lokala Arbetsförmedling och säg att du vill börja hos Miroi.