Umeå

Adress

Umeå Företagspark 2
903 47 Umeå

Tjänster via arbetsförmedlingen i Umeå

Anmälan och mer information

Kontakta din handläggare på din lokala Arbetsförmedling och säg att du vill börja hos Miroi.

Miroi kommunal vuxenutbildning i UmeåAnmälan och mer information

Klicka på knappen för att komma till din kommuns hemsida där du kan få mer information om hur du anmäler dig.

Prövning Umeå VUX

Om du saknar godkänt betyg eller vill höja tidigare betyg i en kurs kan du göra en prövning. Det innebär att du på egen hand läser in kursen och sedan gör ett prov – muntligt eller skriftligt – på hela kursen. Prövning genomförs på plats i Mirois lokaler på Umestan i Umeå.

Miroi erbjuder möjlighet att göra prövning i de kurser som erbjuds enligt kursutbud på www.umea.se/vux

Prövning i gymnasiearbete kan genomföras inom det kunskapsområde som gymnasiearbetet avser. Både vid skriftligt och muntligt prov krävs fotolegitimation.

Viktigt att veta

Betald prövningsavgift återbetalas inte. Du kan inte heller skjuta upp den anmälda prövningen till ett senare tillfälle. Du får i sådana fall betala på nytt. Om man på grund av sjukdom inte kan genomföra prövningen krävs läkarintyg för att prövningen ska kunna flyttas till ett senare tillfälle. Prövning berättigar inte till studiestöd via CSN.

Förberedelser

Inför prövningen bör du förbereda dig genom att repetera den kurs du ska skriva prov i, genom att ta del av aktuell kurslitteratur till kursen. Information om detta finns i Exlearn senast fem arbetsdagar efter anmälan.

Kurslitteratur

Litteratur för de olika kurserna hittar du på https://miroi.se/skolhuset/vuxenutbildning

Betalningsinformation

  • En prövning kostar 500 kronor. Betalning ska ske innan du anmäler dig till prövning
  • Om du har ett icke godkänt betyg i kursen från tidigare studier vid kommunal vuxenutbildning är det kostnadsfritt
  • Inbetalning sker via bankgiro 759 – 8899
  • I meddelandefältet ska följande anges: Konto: 3144, IKB 21018, ditt namn och kurs

Anmälan

Anmäl dig till prövning genom att fylla i formuläret senast två veckor innan prövningstillfället. Din anmälan gäller först då du fått en bekräftelse från Miroi. Bekräftelse skickas ut senast en vecka innan provtillfället. Hör av dig om du inte hört något från oss innan dess.

Prövningstider 2017

Prövning genomförs på onsdagar klockan 13.00 i Mirois lokaler på Umestans Företagspark, Hus 2, plan 5, lokal Oden. Du väljer prövningsdatum i listan då du anmäler dig för prövning.

Anmälan för prövning