BILD OCH FORM

Framväxten av en global visuell kultur som påverkar livsstil, yrkesval och identitet har fört in en vidgad syn på vad som är en bild. Ämnet bild ger grundläggande kunskaper inom samtliga områden som återfinns i den visuella kulturen. I ämnet avses med bilder visuella två- eller tredimensionella framställningar som finns inom till exempel konst, formgivning och populärkultur.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och färdigheter i hur bilduttryck konstrueras, framställs och används för kommunikation. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur betydelse skapas i bilder samt färdigheter i analys och tolkning av egna och andras bilder. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att planera, producera och redovisa bilder med olika verktyg, i olika material och för olika syften. Den visuella gestaltningen ska omfatta en mångfald arbetsmetoder, såväl tvådimensionella som tredimensionella eller digitala, så att eleverna får möjlighet att fördjupa sina erfarenheter och utveckla förmåga att uttrycka sig för att nå en hantverksskicklighet i några valda tekniker. Undervisningen ska erbjuda metoder som leder till att eleverna utvecklar en öppen attityd och förmåga till nytänkande, idérikedom och personligt uttryck. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att ta ansvar för och driva sina egna arbetsprocesser. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla en bred förståelse av bildens språkliga funktioner och hur bilden kommunicerar, genom att presentera sina arbeten i utställningar och samproduktioner med olika aktörer. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utforska och bearbeta influenser från den visuella kulturen. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av förhållanden och villkor som gäller där bilder och visuella framställningar används professionellt.

Undervisningen i ämnet bild ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Förmåga att se, analysera, tolka och samtala om olika typer av bilder. Förmåga att använda ämnesområdets språk och etablerade begrepp för att förklara och värdera eget och andras bildarbete samt andra visuella företeelser.
  2. Kunskaper om bildens funktion och användningsområden i samhället, i nutida, historiskt, nationellt och internationellt perspektiv.
  3. Förmåga att arbeta nytänkande, idérikt och med personligt uttryck samt att arbeta i kreativa processer. Förståelse av vad ett konstnärligt förhållningssätt innebär.
  4. Färdigheter i att framställa bilder med hjälp av olika material, tekniker och konstnärliga uttryckssätt, såväl med traditionella material som i nya konstformer och medier samt förmåga att själv utforma bildspråkliga budskap.
  5. Förmåga att exponera, presentera och diskutera olika former av bildarbete.
  6. Kunskaper om hur bilder och visuella framställningar uttrycker stämningar, betydelser och berättelser i olika genrer.
  7. Kunskaper om etiska förhållningssätt, lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö som gäller för området.

Kursen bild och form 1a1 omfattar de sju punkterna övan, med särskild betoning på punkterna 1—4. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen bild och form 1b.

VAR ERBJUDER MIROI DEN HÄR KURSEN?

Gymnasiearbete – Vård

Mer information

BILBIL01a1

Kursfakta

Kursnamn:Bild och form 1a1
Kurskod:BILBIL01a1
Kurslängd:10 Dagar
Gymnasiepoäng:50

Rekommenderade förkunskaper

Förutsättningar

Material:
Dator, Internet & skrivare. A4 och A3-papper för utskrifter A3-papper för teckning och illustration 1 st A3-papper kraftigare papper till underlag collage Sax, papperslim, ev. tejp, penslar, linjal Blyertspennor HB, B eller 2B och/eller kol, ev. knåd-radergummi Förslag på färger; färgkritor; oljepastell eller vaxkritor eller färg- eller akvarellpennor eller akvarell eller tempera eller gouache eller akryl. Ta det du har hemma, om du vill köpa nya billiga färger är ett tips; tempera puckar. Tempera fungerar ungefär som akvarell och gouache. Om du vill kan du använda olika färgmaterial i en och samma bild, då kallas det blandteknik.

Förslag på material till collage;
Tidningspapper, tygbitar, servetter eller annat ”skrotpapper” som du har hemma och som ska till återvinningen. Du ska inte köpa nytt, utan använda något som du redan har och har tänkt slänga.

Litteratur

Intro- Bild. Frid J.
Förlag: Didacta/ Texel
ISBN13: 9789188548030

BILBIL01a2

Kursfakta

Kursnamn:Bild och form 1a2
Kurskod:BILBIL01a2
Kurslängd:10 Dagar
Gymnasiepoäng:50

Rekommenderade förkunskaper

Bild och form 1a2, bygger på kursen bild och form 1a1.

Förutsättningar

Material:
Dator, Internet, Word eller Powerpoint. A3-papper för skisser, 12 st (Förslag till både delmoment 1 & 2: 1 st skissblock eller 12 st kopierings/utskriftspapper). Underlag, beror på vilka färger du väljer att använda: (Förslag till både delmoment 1 & 2: 1 st block med grövre papper för flytande färger eller gamla återvinningskartonger/papper).

Till uppgift 4 E delmoment 1, behöver du 1 st papper eller annat underlag, A3.

Till uppgift 3 delmoment 1, Färglära behöver du 2 st papper, A3

Till uppgift 6 D delmoment 2 behöver du 1 st ritpapper, A3 gärna grövre.
Akrylfärg kan du måla på papper med ytvikt ca 200-300 gr, eller akvarellpapper med slät yta ca 200-300 gr eller målarduk eller pannå (träskiva). (Det finns hela block med papper för akrylmålning. Istället för att köpa en färdig pannå, kan man grunda en masonitskiva med vit vattenlöslig grundfärg). Om du inte vill köpa nytt, grövre papper, kolla vad du har hemma, som ska återvinnas; kartong eller annat papper som kan grundmålas vitt.

Blyertspennor HB, B eller 2B och/eller kol, ev. knåd-radergummi, penslar, sudd, linjal. Förslag på färger till uppgift 3 delmoment 1 Färglära; du ska använda primärfärger, och för att få rätt nyans ska du använda speciella ”färgprovsfärger”/”blandfärger”/”grundfärger”. Rött, gult, blått plus vitt och svart. Akrylfärger till uppgift 4 E delmoment 1; primärfärgerna rött, gult, blått plus vitt och svart.

Akrylfärg är vattenlöslig, luktfri och torkar snabbt, liknar oljefärg. eller

Du kan använda de färger du hade till Färglära.

eller

Förslag på andra färger om du vill ta det du har hemma: Färgkritor; oljepastell- eller vaxkritor, färg- eller akvarellpennor, färgkakor; akvarell eller tempera, gouache. Om du vill köpa nya billiga färger är ett tips; tempera puckar; röd, gul, blå, svart, vit. Tempera fungerar ungefär som akvarell och gouache. Om du vill kan du använda olika färgmaterial i en och samma bild, då kallas det blandteknik. Till skulptur: tidningspapper, papperslim typ all-lim/skol-lim. Obs! ej limstift, ev. maskeringstejp eller vanlig tejp, ev. akrylfärg.

Litteratur

Intro-Bild. Frid J. (2003).
Förlag:Didacta förlag
ISBN: 9789188548030

BILBIL01b

Kursfakta

Kursnamn:Bild och form 1b
Kurskod:BILBIL01b
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Förutsättningar

Det här är material du kommer behöva:

Dator/ tillbehör:
Dator, Internet. Skrivare, scanner. Kamera/ kamera i mobiltelefon. Kontorsmaterial:
Sax. Tejp, ev. maskeringstejp. Papperslim typ all-lim/ skol-lim. OBS! ej limstift. Konstnärsmaterial:
Återvunnen kartong/papper ca A3. Återvunnen kartong/ papper ca A4. A4 papper för utskrifter. A4 och A3- papper för skisser och illustration. A4 papper/ återvunnet papper eller kartong/ vit kartong/ akrylmålningspapper till färglära. A3 papper 3st grövre papper för collage, målning. Tidningspapper och annat papper till collage, skulptur. Pennor:
Ev. blyertspennor ex. HB, B eller 2B och/ eller kol, ev. knåd-radergummi. Penslar. Linjal. Färger:
Akrylfärg eller akvarellfärg är obligatoriskt. Helst akrylfärg eftersom du kommer att måla på en skulptur gjord av tidningspapper. Dessa tuber behöver du: gult, blått, en varm röd och en kall röd, svart och vitt. Satsa gärna på något set med mindre tuber. Du måste inte köpa det dyraste, billigare färger fungerar ofta bra när man håller på att lära sig. För att variera dig kan du ibland även använda t.ex. oljekritor, färgpennor eller dyl.

Litteratur

Intro – Bild. Frid J. (2002).
Förlag: Didacta / Texel.
ISBN13:9789188548030