BILD

Framväxten av en global visuell kultur som påverkar livsstil, yrkesval och identitet har fört in en vidgad syn på vad som är en bild. Ämnet bild ger grundläggande kunskaper inom samtliga områden som återfinns i den visuella kulturen. I ämnet avses med bilder visuella två- eller tredimensionella framställningar som finns inom till exempel konst, formgivning och populärkultur.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och färdigheter i hur bilduttryck konstrueras, framställs och används för kommunikation. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur betydelse skapas i bilder samt färdigheter i analys och tolkning av egna och andras bilder. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att planera, producera och redovisa bilder med olika verktyg, i olika material och för olika syften. Den visuella gestaltningen ska omfatta en mångfald arbetsmetoder, såväl tvådimensionella som tredimensionella eller digitala, så att eleverna får möjlighet att fördjupa sina erfarenheter och utveckla förmåga att uttrycka sig för att nå en hantverksskicklighet i några valda tekniker. Undervisningen ska erbjuda metoder som leder till att eleverna utvecklar en öppen attityd och förmåga till nytänkande, idérikedom och personligt uttryck. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att ta ansvar för och driva sina egna arbetsprocesser. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla en bred förståelse av bildens språkliga funktioner och hur bilden kommunicerar, genom att presentera sina arbeten i utställningar och samproduktioner med olika aktörer. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utforska och bearbeta influenser från den visuella kulturen. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av förhållanden och villkor som gäller där bilder och visuella framställningar används professionellt.

Undervisningen i ämnet bild ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Förmåga att se, analysera, tolka och samtala om olika typer av bilder. Förmåga att använda ämnesområdets språk och etablerade begrepp för att förklara och värdera eget och andras bildarbete samt andra visuella företeelser.
  2. Kunskaper om bildens funktion och användningsområden i samhället, i nutida, historiskt, nationellt och internationellt perspektiv.
  3. Förmåga att arbeta nytänkande, idérikt och med personligt uttryck samt att arbeta i kreativa processer. Förståelse av vad ett konstnärligt förhållningssätt innebär.
  4. Färdigheter i att framställa bilder med hjälp av olika material, tekniker och konstnärliga uttryckssätt, såväl med traditionella material som i nya konstformer och medier samt förmåga att själv utforma bildspråkliga budskap.
  5. Förmåga att exponera, presentera och diskutera olika former av bildarbete.
  6. Kunskaper om hur bilder och visuella framställningar uttrycker stämningar, betydelser och berättelser i olika genrer.
  7. Kunskaper om etiska förhållningssätt, lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö som gäller för området.

Kursen bild omfattar de sju punkterna ovan. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i bild.

VAR ERBJUDER MIROI DEN HÄR KURSEN?

Gymnasiearbete – Vård

Mer information

BILBIL0

Kursfakta

Kursnamn:Bild
Kurskod:BILBIL0
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Bild, bygger på kursen bild och form 1b eller kursen bild och form 1a2.

Förutsättningar

Material: Anteckningsblock. Återvunnen kartong/ papper till mapp. Storlek: dina bilder, A3, ska rymmas i mappen du tillverkar. Skisspapper A4, vanligt kopieringspapper fungerar bra. Skisspapper A3 1-2st. Skiva/ kartong som underlag(om du använder lösa blad) A2- papper 1st, återvunnen kartong/ papper som underlag till collaget; uppdrag presentation. Blyertspennor ex. HB, B eller 2B och/ eller kol, ev. knåd- radergummi. Sax, papperslim, ev. tejp. Material till bildprojekt. Förslag på färger:

Krav: Akryl, akvarell, tempera eller gouache.
Komplettera gärna med färgkritor; oljepastell- eller vaxkritor, färg- eller akvarellpennor, Penslar se Verktyg s. 148 Intro- Bild. Underlag till måleri 4st: akrylpapper eller annat papper med ytvikt på ca 300g eller pannå eller målarduk. Se s. 150 Intro- Bild.

Litteratur

Intro- Bild. Frid J.
Förlag: Malmö: Didacta förlag.
ISBN13: 978 91 88548 03 0

Internet, konstböcker, tidskrifter osv.