DATORTEKNIK

Ämnet dator- och kommunikationsteknik ger en grund för yrkesmässig verksamhet med installationer och underhåll av hård- och mjukvara. Ämnet behandlar också grundläggande elektronikkunskaper eftersom dator- och kommunikationsteknikens utrustningar och apparater är uppbyggda med elektronik.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet dator- och kommunikationsteknik ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta med vanligt förekommande system och komponenter inom dator- och kommunikationsområdena. Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjlighet att utveckla kunskaper om system, enheter, komponenter, metoder och arbetssätt som används när datorer är uppkopplade i befintliga nätverk. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att lösa problem, utföra felsökningar och åtgärda fel, både självständigt och i samarbete med andra. Undervisningen ska utveckla elevernas kunskaper om datorsäkerhet och förmåga att arbeta med hänsyn till hållbar utveckling. Den ska även bidra till att eleverna utvecklar förmåga att möta och kommunicera med uppdragsgivare och användare på ett serviceinriktat sätt. Undervisningen ska varva praktiska och laborativa moment med teoretiska moment. Genom praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att hantera och behandla teknisk utrustning. Eleverna ska även ges möjlighet att uttrycka sig både skriftligt och muntligt genom att dokumentera sitt arbete.

Undervisningen i ämnet dator- och kommunikationsteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om uppbyggnad och funktion hos datorer, dator- och kommunikationssystem samt olika typer av nätverk.
  2. Färdigheter i att planera och utföra arbete i datorer samt i dator- och kommunikationssystem.
  3. Förmåga att använda instruktioner, manualer, topologier och andra dokument på både svenska och engelska samt att dokumentera sitt arbete.

Kursen datorteknik 1a omfattar de tre punkterna ovan. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

VAR ERBJUDER MIROI DEN HÄR KURSEN?

Gymnasiearbete – Vård

Mer information

DAODAT01a

Kursfakta

Kursnamn:Datorteknik 1a
Kurskod:DAODAT01a
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Tidigare kurser: Datorkunskap, DAA1201 & Persondatorer, DTR1206.

Förutsättningar

Litteratur

Datorteknik 1A V2011 – Lärobok.
Förlag: Thelin Läromedel.
ISBN13: 978-91-7379-164-9

Datorteknik 1A V2011 – Arbetsbok.
Förlag: Thelin Läromedel.
ISBN13: 978-91-7379-165-6

DAODAT01b

Kursfakta

Kursnamn:Datorteknik 1b
Kurskod:DAODAT01b
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

• Förkunskaper i engelska.

• Tidigare kurser: Datorkunskap, DAA1201 & Persondatorer, DTR1203.

Förutsättningar

Krav på operativsystem för kursen datorteknik 1b

Windows
Vi erbjuder support för Windows angående installation och konfiguration av den virtuella plattformen du kommer att använda i kursen. Guiderna är gjorda i Windows 7 64 bitars (x64). Den programvara som används för den virtuella plattformen är Oracle VM VirtualBox.

Rekommenderat är Windows XP, 7 eller 8 på den dator du skall installera plattformen på.

OBS!
Windows XP 64 Bitars (x64) går ej att installera VirtualBox på.

Mac (OS X) och Linux
VirtualBox finns även för Mac (OS X) och för Linux, väljer du att läsa kursen och installera på Mac eller på Linux, är det på eget ansvar och vi erbjuder ingen support angående installation och konfiguration av VirtualBox. Vi tillåter inte heller användning av annan programvara än VirtualBox för virtualiseringen.

Krav på hårdvara för kursen datorteknik 1b

Då du kommer att använda Oracle VM VirtualBox för att köra Windows 7 eller 8 virtuellt, totalt upp till 1 maskin så behöver du:

Processor
• Minst: 2 GHz Dual Core
(Intel Core 2 Duo E6400 2.13 Ghz Socket 775 eller AMD Athlon 64 X2 4600+ 2.4GHz).
OBS!
Processorn måste ha stöd för virtualization technology (Intel-VT eller AMD-V).
Intel-VT eller AMD-V måste också vara påslaget i BIOS.

Minne (RAM)
• Minst: 2 GB

Tillgängligt diskutrymme
• Minst: 30 GB

Monitor
• Minst: 15 tums monitor
• Rekommenderat: 20 tum eller större (widescreen)

Internetuppkoppling
• Minst: 2-3 Mbit/sec
• Rekommenderat: 10 Mbit/sec eller mer

En av filerna som du kommer att ladda ned är några GB i storlek så du bör kunna ladda ned med minst 250 kb/sec för att det inte skall ta för lång tid.

Litteratur

Datorteknik 1B V2012 – Lärobok
ISBN13: 978-91-7379-220-2
Förlag: Thelin Läromedel

Datorteknik 1B V2012 – Arbetsbok
ISBN13: 978-91-7379-221-9
Förlag: Thelin Läromedel

Datorteknik 1B V2012 – Facit
ISBN13: 978-91-7379-222-6
Förlag: Thelin Läromedel