GYMNASIEARBETE – EKONOMI

Programspecifika kommentarer Ekonomiprogrammet I målen för gymnasiearbetet anges för Ekonomiprogrammet: Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det ekonomiska eller juridiska området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra gymnasiearbeten. Gymnasiearbetet ska utgå från de centrala kunskapsområden som beskrivs i examensmålen för Ekonomiprogrammet. Dessa är: samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska, eftersom det är en relevant redovisningsform inom ekonomiska och juridiska högskoleområden. Ett godkänt gymnasiearbete om 100 poäng är obligatoriskt för att få ett examensbevis inom gymnasieskolan. Poängen visar på omfattningen av elevens arbetsinsats.

VAR ERBJUDER MIROI DEN HÄR KURSEN?

Gymnasiearbete – Vård

Mer information

GYAREK

Kursfakta

Kursnamn:Gymnasiearbete – Ekonomiprogrammet
Kurskod:GYAREK
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Förutsättningar

Förutsättningar för att läsa kursen är:
PC dator eller Mac dator- OBS! Inga läsplattor, MACbooks, Ibooks och liknande, för att det ska finnas förutsättningar att installera
nedanstående programvaror.
Program som krävs: Word, Excel, Power Point, OpenOffice.org”

OBS! Information om provbokning och provtillfällen finns på första sidan under Mina Exlearn nyheter!

Litteratur