GYMNASIEARBETE – HUMANISTISKA

Programspecifika kommentarer Humanistiska programmet I målen för gymnasiearbetet anges för Humanistiska programmet: Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det humanistiska området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska eller valfritt modernt språk. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra gymnasiearbeten. Gymnasiearbetet ska utgå från de centrala kunskapsområden som beskrivs i examensmålen för humanistiska programmet. Dessa är: språk, språkvetenskap, historia, litteratur, filosofi, kulturhistoria, kulturvetenskap, samtida kultur samt psykologi. Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska eller valfritt modernt språk, eftersom det är en relevant redovisningsform inom humanistiska högskoleområden. Ett godkänt gymnasiearbete om 100 poäng är obligatoriskt för att få ett examensbevis inom gymnasieskolan. Poängen visar på omfattningen av elevens arbetsinsats.

VAR ERBJUDER MIROI DEN HÄR KURSEN?

Gymnasiearbete – Vård

Mer information

GYARHU

Kursfakta

Kursnamn:Gymnasiearbete – Humanistiska programmet
Kurskod:GYARHU
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Förutsättningar

Litteratur