GYMNASIEARBETE – SAMHÄLLSVETENSKAP

Programspecifika kommentarer Samhällsvetenskapsprogrammet I målen för gymnasiearbetet anges för Samhällsvetenskapsprogrammet: Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det samhällsvetenskapliga området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbetet som utgår från centrala kunskapsområdet inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas antingen i en skriftlig rapport, eller i relevanta fall i en medieproduktion eller på annat lämpligt sätt utifrån arbetets innehåll kompletterat med en kortare skriftlig redogörelse. Rapporten eller den skriftliga redogörelsen ska innehålla en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra gymnasiearbeten. Gymnasiearbetet ska utifrån de centrala kunskapsområden som beskrivs i examensmålen för samhällsvetenskapsprogrammet. Dessa är: samhällsfrågor och samhällsförhållanden, samhällens strukturer, verksamheter och funktioner, samspelet mellan individ och samhälle, människors livsvillkor samt mediernas och informationsteknikens förutsättningar och möjligheter. Gymnasiearbetet ska redovisas antingen i en skriftlig rapport, eller i relevanta fall i en medieproduktion eller på annat lämpligt sätt utifrån arbetets innehåll kompletterat med en kortare skriftlig redogörelse. Rapporten eller den skriftliga redogörelsen ska innehålla en kort sammanfattning på engelska. Samhällsvetenskapsprogrammet förbereder främst för högskolestudier inom det samhällsvetenskapliga området. Det är ett brett område, som också innehåller högskoleutbildningar inom exempel media och kommunikation. Därför kan till exempel en medieproduktion vara relevant som redovisningsform om eleven har läst många kurser som riktar sig mot högskoleutbildningar inom media och kommunikation. Även om eleven redovisar sitt arbete sitt arbete i en medieproduktion eller på annat lämpligt sätt ska hon eller han komplettera redovisningen med en kortare skriftlig redogörelse eftersom betoningen ska ligga på att eleven visar högskoleförberedelse. I den kortare skriftliga redogörelsen ska arbetets syfte och frågeställning, valda teorier och modeller för hantering av frågeställningen, en metoddiskussion samt en diskussion om val av källor inklusive kritisk värdering av källorna finnas med. Dessutom ska det i redogörelsen finnas med ett sammanfattande resonemang om de viktigaste slutsatserna utifrån frågeställningen. Ett godkänt gymnasiearbete om 100 poäng är obligatoriskt för att få ett examensbevis inom gymnasieskolan. Poängen visar på omfattningen av elevens arbetsinsats.

VAR ERBJUDER MIROI DEN HÄR KURSEN?

Gymnasiearbete – Vård

Mer information

GYARSA

Kursfakta

Kursnamn:Gymnasiearbete – Samhällsvetenskapsprogrammet
Kurskod:GYARSA
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Förutsättningar

Litteratur