GYMNASIEARBETE VÅRD

I ditt gymnasiearbete ska du visa vad du kan utifrån det du tidigare har lärt dig under utbildningen. I målen för gymnasiearbetet på yrkesprogram står att gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för sitt yrkesområde. De centrala kunskapsområden som lyfts fram i examensmålen är de som efterfrågas hos vård- och omsorgspersonal inom samtliga verksamhetsområden. Det handlar om kunskaper om människan ur ett helhetsperspektiv och om bemötande och förhållningssätt. Det handlar också om kommunikation och samarbete samt om att utföra arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt sätt utifrån aktuell lagstiftning.

VAR ERBJUDER MIROI DEN HÄR KURSEN?

Gymnasiearbete – Vård

Mer information

GYARVO

Kursfakta

Kursnamn:Gymnasiearbete Vård
Kurskod:GYARVO
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Förutsättningar

Litteratur