HISTORIA

Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende av såväl handlingar och händelser i det förflutna som nutida tolkningar av dessa.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att använda historisk metod och förståelse av hur historia används. Eleverna ska därigenom ges möjlighet att utveckla sin förståelse av hur olika tolkningar och perspektiv på det förflutna präglar synen på nutiden och uppfattningar om framtiden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin historiska bildning och förmåga att använda historia som en referensram för att förstå frågor som har betydelse för nuet och framtiden, samt för att analysera historiska förändringsprocesser ur olika perspektiv. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förståelse av olika tiders levnadsvillkor och förklara människors roller i samhällsförändringar. Undervisningen ska bidra till insikt i att varje tids människor ska förstås utifrån sin tids villkor och värderingar. Eleverna ska också få utveckla förståelse av nutiden samt förmåga att orientera sig inför framtiden. Historia används för att både påverka samhällsförändringar och skapa olika identiteter. Undervisningen ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av och värdera hur olika människor och grupper i tid och rum har använt historia, samt möjlighet att reflektera över kulturarvets betydelse för identitets- och verklighetsuppfattning. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med historiska begrepp, frågeställningar, förklaringar och olika samband i tid och rum för att utveckla förståelse av historiska samhällsförändringar. Att arbeta med historisk metod ska ingå i undervisningen. Det innebär att eleverna ska ges möjlighet att söka, granska, tolka och värdera olika typer av källor samt använda olika teorier, perspektiv och verktyg som förklarar och åskådliggör historiska förändringsprocesser. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att presentera resultatet av sitt arbete med hjälp av varierande uttrycksformer, såväl muntligt som skriftligt samt med hjälp av modern informationsteknik.

Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.
  2. Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.
  3. Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.
  4. Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under olika tidsperioder.

Kursen historia 1a1 omfattar de fyra punkterna ovan. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen historia 1b.

VAR ERBJUDER MIROI DEN HÄR KURSEN?

Gymnasiearbete – Vård

Mer information

HISHIS01a1

Kursfakta

Kursnamn:Historia 1a1
Kurskod:HISHIS01a1
Kurslängd:10 Dagar
Gymnasiepoäng:50

Rekommenderade förkunskaper

Historia 1a1, 50 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.

Förutsättningar

Litteratur

Perspektiv på historien 50p. Nyström L, Nyström H, Nyström Ö.
Förlag: Gleerups Utbildning.
ISBN: 9789140671547

Perspektiv på historien 50p. finns även som interaktiv bok. Det är en digitalbok som du endast kan läsa via din dator. Fördelen med den är att du kan lyssna på de inlästa texterna och se filmklipp med mera.

Digital bok

HISHIS01a2

Kursfakta

Kursnamn:Historia 1a2
Kurskod:HISHIS01a2
Kurslängd:10 Dagar
Gymnasiepoäng:50

Rekommenderade förkunskaper

Historia 1a2, bygger på kursen historia 1a1.

Förutsättningar

Litteratur

Perspektiv på historien 50p. Nyström L, Nyström H, Nyström Ö.
Förlag: Gleerups Utbildning.
ISBN13: 9789140671547

Perspektiv på historien 50p. finns även som interaktiv bok.
Det är en digitalbok som du endast kan läsa via din dator. Fördelen med den är att du kan lyssna på de inlästa texterna och se filmklipp med mera.
Digital bok

HISHIS01b

Kursfakta

Kursnamn:Historia 1b
Kurskod:HISHIS01b
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Historia 1b, bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.

Förutsättningar

Litteratur

Perspektiv på historien 1 b. Nyström L, Nyström H, Nyström Ö.
Förlag: Gleerups Utbildning.
ISBN13: 9789140674449

Perspektiv på historien 1b finns även som interaktiv bok.

Digital bok

HISHIS02a

Kursfakta

Kursnamn:Historia 2a
Kurskod:HISHIS02a
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Historia 2a, bygger på kursen historia 1a2 eller kursen historia 1b.

Förutsättningar

Litteratur

Perspektiv på historien 2-3. Nyström L, Nyström H, Nyström Ö.
Förlag: Gleerups Utbildning.
ISBN13: 9789140665980

HISHIS02b

Kursfakta

Kursnamn:Historia 2b – kultur
Kurskod:HISHIS02b
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Historia 2b kultur, bygger på kursen historia 1a2 eller kursen historia 1b.

Förutsättningar

Litteratur

Perspektiv på historien 2-3. Nyström L, Nyström H, Nyström Ö.
Förlag: Gleerups Utbildning.
ISBN: 40665980

HISHIS03

Kursfakta

Kursnamn:Historia 3
Kurskod:HISHIS03
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Historia 3, bygger på kursen historia 2a eller kursen historia 2b – kultur.

Förutsättningar

Litteratur

Perspektiv på historien 2-3. Nyström L, Nyström H, Nyström Ö.
Förlag: Gleerups Utbildning.
ISBN: 9789140665980